Історія української преси: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Наша культура і наука | Кількість сторінок: 368

Органи краєзнавчі

Побіч зі згаданими науковими органами з 1931 р. в Самборі почав виходити "Літопис Бойківщини", присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племені. Видавало його раз чи двічі (1935, 1936) на рік Товариство "Бойківщина" за редакцією д-ра Гуркеви-ча. Появилося одинадцять книжок, що стали вкладом великої вартості до краєзнавчої літератури, принісши багато цінних матеріалів, праць, розвідок, вказівок для краєзнавчих дослідів тощо.

Цілям краєзнавчим присвячений був також часопис "Наша Батьківщина", який почав виходити в 1937 р. за веденням Українського Краєзнавчо-туристичного Товариства "Плай" (Львів) за редакцією М. Таранька.

Вже в перших же числах приніс цей часопис кілька цінних нотаток про завдання українського краєзнавства (М. Гавдяка), про краєзнавство і музейництво (І. Свенціцького), про археологію і краєзнавство (Я. Пастернака) та інші. В дальшому заповів був поруч з актуальним матеріалом присвячувати кожне число окремій країні Батьківщини. Поруч з цим, щодо технічної сторінки, так і щодо змісту, дбайливим виданням визначаються часописи "Рогатинець", "Око" в Рогатині та інші.