Історія української преси: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Наша культура і наука | Кількість сторінок: 368

ЛІТЕРАТУРА

А. Н. Аристарх Григорович Терничеико (некролог)// "Бібліологічні Вісті". 1927. Ч. І (часопис "Рілля").

Андрусяк М. Галицько-український часопис у 1848 р. "Зоря Галицька"// "Життя і Знання". Львів, 1932 р. Ч. 15.

Бабій О. "Літературні журнали в 1922-1923 рр. // "ЛНВИ. Львів, 1923. VII.

Баб'юк А. Стрілецька преса // "Вістник СВУ". 1917. Ч. 169-170.

Бачинський Л. Українська таборова преса // "Книжка". Станіслав, 1921. Ч. 4—6.

Білинський М., Співачевська Н., Кревецький Г. Часописи Поділля // Історико-бібліографічний збірник. Вінниця, 1927/28.

Борковський А. Товариш. Письмо літературно-наукове // "Зоря". Львів, 1888. Ч. 19-21.

— "Правда". Місячник за 1888 р.// "Зоря", Львів, 1888, Ч. 21.

Брик І. Початки української преси в Галичині. Львів, 1921.

В. С. "Маяк". Українська щотижнева газета // "Украи-нская Жизнь". Москва, 1913. Ч. 3.

В. С. П'ятнадцять років "Світа Дитини" // " Життя і Знання". Львів, 1934. Ч. 12.

Верниволя В. Буковина. (У п'ятдесятліття заснування...) // "Життя і Знання". Львів, 1935. Ч. 2.

Верхратський. З перших літ народовців (1861—1866) // ЗНТШ. Львів, 1915. Т. СХХІІ. ("Вечорниці", "Мета", "Русалка" та ін.).

Вечерницький А. Українська преса // "Книгар". Київ, 1917. Ч. 2.

Витанович І. Брати Семиренки //"Кооперативна Республіка". Львів, 1933. Ч. У-УІ.

Власт Юрій. Українська преса на Західні Області Української Народної Республіки"//"Український Прапор". Відень, 1919. Ч. 23-25.

— "Українська преса в Америці"// "Український Прапор". Відень, 1920. Ч. 8.

Возняк М. Журнальні пляни І. Франка в pp. 1884—1886 // "Україна". Київ, 1927. Кн. 3.

— Листування Панька Куліша з Ол. Кониськам // "Нова Україна". Прага, 1923. VII—VIII ("Основа" та ін.).

— Громадський Друг // " Червоний Шлях". Харків, 1929. IV.

— Останні зносини П. Куліша з Галичанами // ЗНТШ. Львів, 1928. T. CXI-VII ("Правда", "Народ" та ін.).

— Драгоманов у відновленій "Правді" // "За сто літ". Київ, 1930. VI.

— З-за редакційних куліс віденського "Вістника" та "Зорі Галицької"//ЗНТШ. Київ, 1912. 1.

— 3-зарання української преси в Галичині // ЗНТШ. 1912. V.

— Матеріали до життєпису 1. Франка // "За сто літ". Київ, 1927. 1.

— Нездійснений план українського журналу в 1883 р.// "Бібліологічні Вісті". Київ, 1927. ч. 2.

— Ол. Кониський і перший том "Записок" // ЗНТШ. Львів, 1929. Т. СІ.

— До початків співробітництва Івана Франка в "Зорі" // "Культура". Львів, 1924. Ч. 2.

Волошин А. Спомини. Ужгород, 1923. (Преса Карпатської України — початки).

Герасименко В. Українські Альманахи 80—90 років XIX ст. в Одесі // "Записки Одеського Наукового Товариства". 1928.

Гермайзе О. Нариси з історії революційного руху на Україні (преса РУП).

Інатюк В. Рукописні гумористичні часописи // ЗНТШ. Львів, 1920. T. СХХХ.

Грінченко Б. Пам'яті Ром. Сембратовича ("Ruth. Revue") // "Нова Громада". Київ, 1906.4. 1.

Григоріїв Н. 25 літ назад. ("Хлібороб" 1905) // "Українська Кореспонденція". Прага, 1931. Ч. 3.

Homo Politicus. Два ветерани української преси. (Ант. Горбачевский і о. Лопатинський) // "Краківські Вісті". 1941. Ч. 4.

Гординсъкий Я. Віденська греко-католицька духовна семінарія в pp. 1852-1855 // ЗНТШ. Львів, 1913. III.

Грушевський М. Мих. Драгоманов і женевський соціалістичний гурток. Відень, 1922 ("Громадський Друг", "Громада" та ін.).

- З нагоди 150-ї книги "Записок" // ЗНТШ. Львів, 1929. T. СІ.

Грушевський О. З українського культурного і наукового життя в середині XIX в. // ЗНТШ. 1906. Кн. VI ("Основа" і російські публіцисти).

Д. Д. Украинская пресса // "Украинский Вестник". Петербург, 1906. Ч. 3.

Данько М. Украинская Трибуна в Европе // " Украинская Жизнь". Москва, 1913. Ч. 3. ("Ruth. Revue").

Доманицький В. Покажчик змісту "Літературно-Наукового Вісника." Томи І-ХХ. Львів, 1903.

Дорош С. Земська преса на Україні // "Нова Рада". Київ, 1918. Ч. 42.

Дорошенко В. Систематичний покажчик до "Київської Старини" і " України": критика, оцінка, поправки, доповнення (на систематичний покажчик, складений І. Павлов-ським, Чигиринським).

Дорошенко Д. "Киевская Старина" та її ближчі співробітники // "Огляд української історіографії". С. 140—147.

Данилов В. "Киевская Старина" по цензурним документам // "Бібліологічні Вісті". 1925. Ч. 1-2.

— М. Максимович і журнал "Основа"// ЗНТШ. Львів. Т. С. Ч. II.

Довгаль С. Шляхом поступу ("Пчілка", Ужгород) // "Учитель". Ужгород, 1931. Ч 7/10. 1932. Ч. 5.

Драгоманов M. 1875 рік і мій об'їзд австрійської Русі: Австр.-рус. Спомини //"Киевский телеграф".

Дроздовський В. "Хлібороб" (1905-1930) // "Труды Инстититута Славяноведения AH" . 1934. П.

Dublanski A. Prasa ukrainska przed revoluciji 1917 roku // "Biul. Pol.-Ukrain.". Warszawa, 1937. Nr. 29.

Думін О. Українська військова і воєнна література: "Табор"— воєнно-літературний журнал" // "Літопис Червоної Калини". Львів, 1937. Ч. 7/9.

Ефремов С. З нашого життя (мова в українській пресі та вимоги читачів) // "Рада". Київ, 1907. Ч. 89.

Dyminskyj. Der Wirtschaftsteil der ukrainischen Zeitungen // "Ukrainische Kultuiberichte". Berlin, 1934. Nr. 4.

JefremowS. "Osnowa"//"Ukrain, Rundschau". 1909. Nr. 2.

Єрофіїв І. Перший журналіст на Слобожанщині (В. Маслович і "Харковский Демократ") // "Червоний Шлях". Харків, 1925. Ч. 10.

Животко А. Нарис історії української преси. Подєбради, 1937.

— До історії українського радикального часопису "Народ". Збірник "Народознавство". Прага, 1930.

— Трудні початки (до історії "Народу") // Календар Українського Робітничого Союзу (Ам.) на 1934.

— Журнал "Основа": 1861-1862 // "Українська Книга". Львів, 1938 (і окреме видання).

— Рукописні часописи української молоді // "Шлях виховання і навчання". Львів, 1938 (і окреме видання).

— Преса Карпатської України. Прага, 1940.

— Преса на Закарпатті // "Народна Воля". Скрантон, 1934. Ч. 113, 114.

— Tisk Podkarpatske Rust // "SIov. Prehied". Praha, 1934. No. 6.

— Альманах "Віра" (Крем'янець, 1923) // "Українська Книга". Львів, 1937. Ч. 4.

— Українська преса (з приводу книги В. Ігнатієнка "Українська преса", 1925) // "Самостійна Думка". Чернівці, 1931. Ч. 5/6.

— Українська преса за сто років // "Самостійна Думка". 1931. ч. 8/ 10.

— В справі нашої соціалістичної преси ("Громадський Голос") // "Вісті УПСР". Прага, 1931. Ч. 5/6.

— Українська Партія Соціял-Революціонерів (УПСР) і преса // "Трудова Україна". 1934. Ч. 11, 12.

— Журнал "Основа" 1861/62 // "Наше Життя". Авгс-бург, 1946.

— С. Петлюра — журналіст // "Українські Вісті". Н. Ульм, 1946. Ч. 19.

— О. Олесь і українська преса // "Неділя". Ашафенбург, 1946.

Житецький І. "Киевская Старина" сорок років тому // "За сто літ". 1928. Кн. 3.

— "Киевская Старина" за часів Лебединцева // "Україна". Київ, 1925. Кн. IV.

— Перші кроки "Киевской Старины" та М. Костомарів// "Україна". Київ, 1926 Кн. IV.

Жук А. Українська господар.-кооперативна преса // "Господ.-Кооперат. Часопис". Львів, 1931. Ч. 1.

Зленко Я. Періодичні видання Наддніпрянщини в 1918 p.// "Українська Книга". Львів, 1938. VI/VII.

/. Ф. До життєписи і характеристики Северина Шеховича// "Зоря". Львів, 1886. Ч. 6.

Й. Л. "Український Студент" // "Украинская Жизнь". Москва, 1913. Ч. 12.

Ігнатієнко В. Бібліографія української преси. 1816-1916. Київ, 1930.

— Українська преса (1816-1923). Іст.-бібл. етюд. Київ, 1926.

— Історія української преси та її вивчення // "Бібліологічні Вісті". Київ, 1923. Ч. 3.

—Листування в справі української преси в 1915—1916 pp. // "Бібліологічні Вісті". Київ, 1929. Ч. 4.

— Українська книжка і преса в історичному розвитку // "Книга". Харків, 1923. Ч. 3.

— Українська преса 1905-1907 pp. // "Життя і Революція". Київ, 1925. Ч. II.

— Українська преса в 1922 р.// "Бібліологічні Вісті". Київ, 1923. Ч. 1, 2.

— Розвиток української кооперативної преси // "Кооперативна Зоря". Київ, 1918. Ч. 9-12.

— Часописи Поділля. (Рецензія) // "Бібліологічні Вісті". Київ, 1928. Ч. 1.

— Одеська періодична преса... 1917—1921. (Рецензія) // "Бібліологічні Вісті". Київ, 1930. Ч. 2.

(Інвестігейтор): Що зробив "Інвестігейтор" для української справи // "Бюлетень Гетьманської Управи". Берлін, 1934. Ч. 18.

Ісаїв П. Серед наукових змагань: 10 літ "Богословія" // "Дзвони". Львів, 1933. Ч. 8-9.

Калиновий О. Покажчик авторів та їх творів у тижневику "Воля" за 1919 р. Відень, 1920.

Кириленко О. Українці в Америці. Відень, 1916. (Відомості про українську американську пресу).

Козицький П. Музична преса // "Культура і Побут". 1926. Ч. 3.

Королів-Старий В. Перший редактор // "Тризуб". Париж, 193J. Ч. 15.

- Ювілейна згадка. (Лубенський "Хлібороб", 1905) // "Тризуб". Париж, 1930. Ч. 48.

Костенко І. Тридцять років від появи першого українського часопису на Наддніпрянщині. (Лубенський "Хлібороб", 1905) // "Життя і Знання". 1935. Ч. 11.

Краєвий Я. Періодична кооперативна преса на Україні //"Літературно-Науковий Вісник". 1913. Ч. XI.

Кревецький І. Початки преси на Україні: 1776—1850. Львів, 1927.

— Перша газета на Україні // "Бібліологічні Вісті". Київ, 1926. Ч. 4. (Окремо - Київ, 1927).

— Українська преса в Галичині в 1918—1919 pp. // "Республіка". Станіслав, 1919. Ч. 1.

— Часописи Галицького Поділля. Вінниця, 1927/28. Kotorowycz H. Wspotczesna prasa ukrainska w Polsce //

"Biul. Pol.-Ukrainski". Warszawa, 1937, Nr. 12.

Куліш П. Обзор української Словесності // "Основа". СПб, 1861. Кн. НІ.

Левицький-Лукич В. П. Куліш і "Зоря" // ЗНТШ. Львів, 1929.

Левицький І. Галицко-русская библиографія (1801-1886). Львів, 1895.

— Українська бібліографія Австро-Угорщини. 1887—1900. Накладом Наукового Товариства ім. Шевченка. Львів, 1909.

Левицький О. Українці в приймах в чужій часописі // "Наше минуле". Київ, 1919. Ч. 1—2. ("Киевский Телеграф").

Лисиченко Д. Українська преса в Катеринославі // "Бібліологічні Вісті". Київ, 1923. Ч. 2.

— Короткий огляд української видавничої діяльности, преси та книготоргівлі на колишній Катеринославщині //"Бібліологічні Вісті". Харків — Київ, 1930. Ч. 2, 3.

Литвицький М. Таборова журналістика // "Українська Трибуна". Варшава, 1921. Ч. 42.

Лукань Р. Вистава української преси Галичини: 1848-1943 // "Львівські Вісті". 1943.

Лукасевич Л. Наша торговельно-економічна преса //"Промислово-Торговельний Вісник". Варшава, 1933. Ч. 4.

— 125-ліття преси в службі нації // "Краківські Вісті". 1941. Ч. 7.

Лупакевський К. Доля "Русалки Дністрової" // "Зоря". Львів, 1887. Ч. 21/22.

Любенко І. Українські часописи в Канаді // "Український Голос". Вінніпег, 1934. Ч. 30-31.

(Масюкевич М.) Видавництва і преса в підсоветській Україні // "Вісті Українського Наукового Інституту". Берлін, 1937. Ч. 1.

Masiukewytsch M. Geschichtlicher Leidensweg der ukrainischen Presse // "Ukrain. Kulturberichte". Berlin.

Міяковськии В. До історії "Чернігівського Листка" //"Україна". Київ. Кн. III і IV.

— До історії журналістики на Україні // "Бібліологічні Вісті". Київ, 1923. Ч. 1.

— До історії української журналістики // "Наше Минуле". Київ, 1919. Ч. 3.

— "Помийниця." Українська гумористична часопись 1863 р.// "Наше Минуле". Київ, 1919. 4.1-2.

Міяковськии Л. Як формувався світогляд українського емігранта в Америці // "Пропам'ятна Книга Українського Народного Союзу". Д.-Ситі, 1936. (україн.- амер. преса).

Наріжний С. Українська преса. Подєбради, 1934.

Науменко В. Думка про українську духовну часопису Києві в I8S8 // "Український Науковий Збірник". Москва, 1916. Вип II.

Ніковський А. Наші погреби і нові журнали // ^Літературно-Науковий Вісник". 1913. Москва, 1916. Кн. ГУ. Вип. II.

Огієнко І. Наша часописна мова // " Рідна Мова". Варшава, 1936. Ч. 6.

— Мова наших часописів // "Рідна Мова". Варшава, 1936. Ч. 9.

Олесницький Є. З-перед четвертини століття // "Літературно-Науковий Вісник". 1904. Ч. IX.

Павловский и Чигринцев. Систематический указатель журнала "Киевская Старина" (1882—1906). Полтава, 1911.

П. Б. "Вістних" і ідеологія Д. Донцова // "Дзвони". Львів, 1933. Ч. З, 5-7.

П. К. Журнал та видавництво "Сяйво" // "Бібліологічні Вісті". 1927. Ч. 1.

П. M. К. Полеміка про "Літературно-Науковий Вісник" — всеукраїнський журнал // "Руслан". Львів, 1908. Ч. 42-50.

17. Р. До 25-річних роковин зо дня виходу українського часопису "Рідний Край" // "Червоний Шлях". Харків, 1931. Ч. 3.

П-ський Л. Українська періодична преса // "Громадська Думка". 1906. Ч. 159.

Пеленський Є. Ю. Українська преса до світової війни // "Альманах Нового Часу" на 1938 р. Львів, 1937.

Подкарпатська Русь // "Учитель". Ужгород, 1923. Ч. 7/8.

Р. Ю. Примітки на "Наш Рідний Край" // "Учитель". Ужгород, 1932. Ч. 1.

Ревакович Т. З переписки письменників 1860 рр. в Галичині // ЗНТШ. Львів, 1914. Т. CXVII. ("Вечерниці", "Мета" та ін.).

Reychman І. "Solo" 1866-1867 // "Biulet.-Pol.-Ukrain.". Warszawa, 1937. Nr. 41.

Романовський Д. Періодичні видання в Одесі рр. 1917—21 // "Праці Одеської Центральної Наукової Бібліотеки". 1927. Т. 1.

Рубінштейн С. Одеська періодична преса років революції та громадянської війни 1917—1921. Одеса, 1929.

Русанов А. Газетна справа на Україні // "Нова Книга". Харків, 1924. Ч. 1.

С. Р. Харьковская журналистика начала настоящего столетия // "Киевская Старина". 1892. Кн. VIII.

— Українська жіноча преса в Галичині // "Нова Зоря". Львів, 1934. Ч. 46, 47.

Савченко Ф. Заборона українства 1876 р. Київ, 1930.

— В. Б. Антонович і перша редакція "Киевской Старины" // "Україна". Київ, 1928. Кн. 6.

— Справа про щорічну таємну субсидію львівському "Слову" (1875-1881) // ЗНТШ. Львів, 1929. Т. СІ.

Садовський В. Український тижневик "Слово" (1907-1909) // "Тризуб". 1937. Ч. 21-22.

— С. Петлюра в РУПі УСДРП // "Тризуб". Париж, 1935. Ч. 21/22 (праця С. Петлюри в "Слові", "Праці", "Украинской Жизни").

Свашенко 17. Наші популярні журнали // "Нова Книга". Харків, 1924. Ч. 1.

Сенгалевич Ф. Періодична преса Канівщини на початку революції (зі споминів редактора) // "Бібліологічні Вісті". Київ, 1927. Ч. 2.

Сергій. Про українську пресу // "Нова Громада". Київ, 1906. Ч. 1.

Сірополко С. Літератури о-журнал і стична діяльність С. Петлюри // "Тризуб". Париж, 1936. Ч. 27/28-31.

— Відновлена "Україна" та її виступ проти акад. М. Грушевського // "Тризуб". 1937. Ч. 8.

— Преса на совєтській Україні в 1932 р. // "Тризуб". Париж, 1933. Ч. 30/31.

Смаль-Стоцький С. Як будився зі сну український народ на Буковині? // "Календар "Просвіти" на 1928 р. Львів.

Смуток П. Украинская пресса // "Украинская Жизнь". Москва, 1912. Ч. 2. ("Украинский Вестник", "Украинский Журнал" та ін.).

Сріблянський M. Українська преса й громадянство // "Українська Хата". Київ, 1910. Ч. 6.

Стебницький П. До історії українського руху (переслідування української преси) // "Наше Минуле". Київ, 1919. Ч. 3.

Струтинська М. Чужі і свої про "Богословію" та її видання // "Дзвони". Львів, 1934. Ч. 4-7.

Струтинський М. Вчора і нині української преси в Галичині // Альманах "Нового Часу" на 1938 р. Львів.

Студинський К. Кореспонденція Як. Головацького в літах 1850-1862 (передмова). Львів.

— Кореспонденція Як. Головацького в літах 1835—1849. Причинки до історії культурного життя Галицької Руси в літах 1833-1847. Львів, 1909.

— Слідами Куліша// ЗНТШ. Львів. T. CXVII ("Мета", "Вечерниці", "Нива" та ін.).

— Критика М. Драгоманова на перше число львівської "Правди" за р. 1874 // "Україна". 1926. Кн. IV.

— Зв'язки Ол. Кониського з Галичиною в pp. 1862—1866 // ЗНТШ. Т. СІ. ("Слово", "Руслан", "Мета" та ін.).

— Переписка M. Драгоманова з В. Навроцьким // "За сто літ". Київ, 1927. Ч. 1. ("Правда" 1867-1870, "Основа", Львів, 1870).

— Переписка M. Драгоманова з М. Бучинським // Збірник бібл. секції Наукового Товариства ім. Шевченка.

т.хш.

Суходол С. Наша військова преса // "Бюлетень Відділу Українського Центрального Комітету у Кракові". 1928. Ч. 25—26 ("Військова Справа").

Таранько М, До початків "Світа Дитини" // "Рідна Школа". 1937. Ч. 11 (вступ зі спомину "Після листопадових днів").

Тивонович І. Історія засновання "Ruthenische Revue". Відень, 1906.

Федорців Ф. По освободженню Львова // "Шляхи". Львів, 1916.4. 3-4. ("Українське Слово", "Нове Слово" тощо).

— Слово від себе // "Шляхи". Львів, 1917. (Виникнення і видання "Шляхів", "Українська Хата" у Києві тощо).

Франко /. Нарис історії українсько-руської літератури. Львів, 1910.

— Стара Русь // "Літературно-Науковий Вісник". Львів, 1906. Ч. VI-XII.

— Азбучна війна в Галичині 1859 // ЗНТШ. Львів, 1913. III, IV.

— Рецензія на: /. Тивонович. "Історія засновання "Ruth. Revue" //Літературно-Науковий Вісник". 1907, кн. IV.

Чикаленко Є. Щоденник (1907-1917) ("Рада" та ін.).

— Спомини. T. III ("Нова Громада", "Громадська Думка", "Рада" та ін.).

Шклянка L Канадійська часописна мова // "Рідна мова". Варшава, 1936. Ч. 7.

Щурат В. Львівський тижневик 1776 р. // ЗНТШ. Т. 77.

— Початки української публіцистики (в соті роковини "Українського Вістника") // "Діло". Львів, 1916. Ч. 57.

Jankowski L. Uniwersytet Charkowski w pierszych 15 latach. Krakow, 1911.

Яринович А. Українська преса в Америці // "Книгар". Київ, 1917. Ч. 4.

Ясинський М. До питання про початок української преси // "Бібліологічні Вісті". Київ, 1923. ч. 4.

— З історії української молоді в Галичині 1871—1884 (з передмовою І. Франка) ("Друг" та ін.) // ЗНТШ. 1903. Т. І, V.

— Матеріали до національно-політичного і культурного життя Русинів. (Листи Р. Сембратовича до Бибировича. "Ruth. Revue") // "Руслан". Львів, 1909. Ч. 172-211.

Крім вказаної тут літератури багато цінних матеріалів до історії української преси містить листування М. Драгоманова з М. Павликом1 та Ів. Франком; А. Вахнянина з П. Кулішем, П. Куліша з О. Партицьким, як також:

Архів Мих. Драгоманова, опублікований Українським Науковим Інститутом (Варшава, 1937). Це також праця О. Лотоцького "Сторінки минулого" // ("Діло", ювілейні числа: за 1928 р - 10; 1930 - 9; 1938 - 9); О. Барвінського "Спомини з мого життя".

Новіша література

Енциклопедія Українознавства, томи І і II, загальна та словникова частини.

Українська Радянська Енциклопедія.

Бойко М. Нариси до історії Української бібліографії. Видання Медичного архіву-бібліотеки УЛТПА. Блумлінгтон, Індїана, ЗДА, 1988.

Бойко М. Українська бібліографія материка Й діяспо-ри. Видання Медичного архіву-бібліотики УЛТПА. Блумінгтон, Індіяна, ЗДА, 1989.

Боровик М. Українська канадська преса та її значення для української меншости в Канаді. УВУ, Мюнхен, 1977.

Верига В. 50 років на службі народу: 1930—1980. Кален-дар-Альманах "Нового Шляху". С. 37—66. Торонто, 1980.

Голіят Р.С. Історія української преси в ЗДА. Збірник на пошану Юрія Панейка. С. 133-153. УВУ, Мюнхен, 1988.

Онацький 6. Українська мала енциклопедія. Адміністратура УАП Церкви в Аргентині. Буенос-Айрес, 1959.

Стебельський Б. З нагоди 40-ліття "Гомону України" //Альманах "Гомону України". С. 170-179. Торонто 1988.