Історія української преси: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Наша культура і наука | Кількість сторінок: 368

Дивись також:

ЕТНОС

(від грец. ethnos - народ, плем'я) - позачасова, позатериторіальна, поза державна спільнота людей, об'єднаних спільним ...

Релігійно-наукові та релігійно-церковні органи

Поважне місце належить органам релігійно-наукового характеру. Охопили вони, головним чином, церкви греко-католицьку й євангельську. В першу чергу треба відзначити поважний квартальних "Богословіє", який з 1923 р. почало видавати Українське Богословське Наукове Товариство у Львові за редакцією Й. Сліпого (пізніш, в 1944 р. - наступник митрополита А. Шептицького). У вступній статті редакція подавала завдання в таких словах: "Піднести і зосередити наукову богословську творчість, виховати нові сили... й передусім науково піддержати та скріпити уніоністичну акцію на Сході".

Згуртував журнал визначних теологів та світських учених. Поруч з "Богословієм" Товариство Св. апостола Павла у Львові продовжує видавати свій місячник, посвячений церковним і суспільним справам, при найближчій участі о. Г. Костельника під назвою "Нива". Так само виходять згадувані вже, цінні своїми матеріалами з історії церкви, краєзнавства, архівомузейництва тощо "Записки чина св. В. Великого".

З 1930 р. у Станіславові за редакцією о. д-ра Бойчука починає виходити другий квартальних, присвячений церковним і богословським питанням під назвою "Добрий Пастир", на сторінках якого можна бачити часом праці чи огляди на теми з історії української церкви та взагалі національно-українського життя.

Там же, починаючи з 1925 р., виходить декілька органів української євангельської церкви. Року 1925 появляється тут часопис, присвячений духовному і економічному життю українського народу під назвою "Віра і Наука", що з місячника пізніш перетворюється на двотижневик і переходить до Коломиї. Натомість, у 1929 р. починає тут виходити релігійно-освітній місячник української євангельської церкви під назвою "Українська Реформація", що з 1931 р. так само переходить до Коломиї як двотижневик. У Коломиї ж виходить євангельський часопис "Сіяч", що спочатку появляється раз на місяць, а 1934 р. стає додатком до "Віри і Науки".

У Жовклі продовжував виходити місячник ЧСВВ (Чину Св. Василя Великого) під назвою "Місіонер. Преса Серця Ісусова", а з 1927 р. у Раві-Руській виходить місячник під назвою "Післанець Правди". Крім того, такі органи католицької акції, як квартальник під назвою "Католицька Акція", що містив статті з теорії і практики католицької акції та релігійний тижневик під назвою "Христос — Наша Сила", що розвинувся з популярного додатку до "Мети" (1933). Обидва ці часописи припоручалися митрополитом-ординатором греко-католицькому духовенству для поширення, при чому вказувалося, що наприклад, "Христос — Наша Сила" в деяких парафіях розходився від 50 до 200 примірників (1936 р.).