Історія української преси: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Наша культура і наука | Кількість сторінок: 368

Дивись також:

ЕТНОС

(від грец. ethnos - народ, плем'я) - позачасова, позатериторіальна, поза державна спільнота людей, об'єднаних спільним ...

Спеціальні часописи: музеєзнавчі, правничі та інші

З спеціальних часописів цієї доби в першу чергу треба згадати "Літопис Національного Музею", далі — "Вісник теорії права", що його з 1928 р. чвертьріч-но видавав Союз українських адвокатів та Товариство Українсько-руських правників у Львові за редакцією К. Левицького під назвою "Життя і Право", як також популярний місячник під назвою "Правні Поради", що з 1933 р. почав виходити у Коломиї.

Року 1935 у Львові почав виходити двічі на місяць "Практичний Порадник" для українських ремісників, що його видавало видавництво "Батьківщина".

Українське протиалкогольне Товариство "Відродження" видавало з 1927 р. свій часопис під тією ж назвою.

Разом з ним Українське гігієнічне Товариство в 1937 р. почало видавати у Львові ілюстрований місячник під назвою "Наше здоров'я".

Врешті, Товариство опіки над українськими емігрантами, що виїздять за океан, з 1927 р. видавало у Львові свій часопис під назвою "Український Емігрант". Поруч з питаннями переселенчого характеру відгукувався цей часопис і на поточне національно-господарське та культурне життя краю.