Історія української преси: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Наша культура і наука | Кількість сторінок: 368

Дивись також:

БЕРГЕР

Бергер (Berger) Питер Людвиг (17.03.1929, Вена) - американский социолог, ведущий представитель феноменологической социологии знания, видный ...

БЕЛЛА

Белла (Bellah) Роберт H. (p. 1927) - американский социолог, профессор социологии и сравнительных исследований в ...

БЕНЕДИКТ

Бенедикт (Benedict) Рут Фултон (1887-1948) - американский культурантрополог, виднейший (вместе с Кардинером, Линтоном, Сепиром, М. ...

БЕНЬЯМИН

Беньямин (Benjamin) Вальтер (15.07.1892, Берлин-26.09.1940) - немецкий критик, публицист и социолог искусства леворадикальной ориентации; проделал ...

БЕЛЛ

Белл (Bell) Даниел (Ю.05.1919, Нью-Йорк) - американский социолог, специалист в области истории обществ, мысли, политических ...

Загальний стан української преси поза СССР напередодні другої світової війни

За приблизним підрахунком, українська преса поза СССР на 1936 р. нараховувала 202 різних органів (без "Записок" та "Наукових Збірників") і 3 одноднівки. За країнами і за типом видання поділяється вона так:

Країна

органів

газет

журналів (назв)

бюлетенів

Галичина-Волинь

97

25

72

-

Буковина

5

3

2

-

Карпатська Україна

19

8

9

2

Югославія

3

2

-

1

Польща

9

-

8

1

Чехословаччина

16

3

7

6

Франція

4

1

2

1

Англія

2

-

-

2

Німеччина - Австрія

5

-

4

1

За океаном

40

29

11

-

Маньчжурія

2

1

1

-

Разом:

202

72

116

14

За змістом:

Органів Назв

1. Суспільно-політичних.....................87

2. Літературно-наукових, мистецьких.........27

3. Часописів молоді і дитячих.................19

4. Професійно-фахових......................24

5. Церковно-релігійних........................9

6. Жіноцтва................................6

7. Спортових...............................5

8. Гумористично-сатиричних..................2

9. Загально-інформаційних.....................23

За періодичністю:

1. Щоденні газети...........................7

2. Тричі на тиждень.........................3

3. Двічі на тиждень..........................1

4. Тижневики..............................38

5. Декадники................................1

6. Двотижневики...........................32

7. Місячники...............................88

8. Двомісячники.............................1

9. Квартальники............................10

10. Нерегулярних і без означення..............21

В чужих мовах з цієї кількості виходило:

1. Журналів.................................4

(в англійській - З, в польській —1)

2. Газет і бюлетенів.........................4

(в мовах: англійській, німецькій, французькій, чеській).

Всі органи в своїй переважній кількості, незважаючи на поділ за політичними течіями, стояли на ґрунті українських національно-визвольних змагань і української державності. Були вони речниками непохитної волі українського народу, висловленої Т. Шевченком: "В своїй хаті — своя правда, і сила, і воля!"

Жовтень 1946 р.