Історія України: підручник

Автори: , | Рік видання: 2006 | Видавець: Київ: Алерта | Кількість сторінок: 412

ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ БОРОТЬБИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ЗА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Боротьба за незалежність України велась в умовах жорстокої громадянської війни 1918—1920 pp. і закінчилась поразкою. Першими ворогами української незалежності були Росія і Польща. Внутрішніми причинами, що призвели до поразки, була відсутність єдності в лавах національно-визвольних сил.

Не було єдності в поглядах на державний, політичний і соціально-економічний лад України. Національно-визвольний рух, соціальний рух (рух борців за соціальну справедливість, який породжував соціалізм), і рух за демократію, який ? рухом за особисту гідність, так і не об'єднались у цей час для досягнення спільної мети — побудови своєї національної держави.

Дійсно, на час повалення самодержавства в 1917 р. в Україні вже існували певні концепції її самостійності. І, мабуть, суть була не в тому, самостійна, чи федералістична буде нова держава— Україна. Це могло вирішитись у залежності від тактичних ситуацій. Насправді ж, точилася боротьба навколо питань, мабуть, більше філософських, моральних. Ще з часів М. Драгоманова і з брошури М. Міхновського поступово ставали зрозумілими форми влади і тип держави України. Але складнішими були напрямок і вибір форм боротьби за державність. Українська інтелігенція, у більшості своїй мистецька, літературна, наукова, і в політиці мислила категоріями високої моралі. Тому для неї було дуже важливим питання, відповіді на яке вона не знаходила; якою мірою можна вийти за межі гуманізму для того, щоб добитись перемоги у боротьбі за владу.

І поки була знайдена відповідь, то було вже запізно, бо життя змусило вдатися до найжорстокіших кроків і все потонуло у кривавому вирі громадянської війни.


Джерела та література
Конституційні акти України. 1917-1920.—К., 1992.

Українська Центральна Рада. Документи і матеріали.— К., 1996.

Нестор Иванович Махно: воспоминания, материалы и документы.— К., 1991.

Винниченко В. Відродження нації.— К., 1990.

Гошуляк I. Про причини поразки Центральної Ради.— УІЖ, 1994.—№ 1.

Дмитренко Ю.Я. Отаман Григор'єв — Україна, 1990, №№ 11-12. Дорошенко Д. Російська окупація Галичини 1914-1916 pp.— К., 1918.

Лебеденко A.M. История анархизма в Украине (конец XIX — начало XX вв.).—К., 1995.

Литвин М., Науменко К. Історія галицького стрілецтва.— Львів 1991.

Музиченко Петро. Історія держави і права України.— Одеса, 1998.— Ч. II.

Полонська-Василенко Наталя. Історія України.— К., 1993. Т. 2. Революция на Украине по мемуарам белых.— М.— Л., 1930. Сергійчук В. Національна символіка України.— К., 1992. Смолій В.А., Степанков B.C. Українська державна ідея.— К., 1997