Основи сучасної політології: Підручник для студентів ВУЗів

Автори: , | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: Кондор | Кількість сторінок: 354

Дивись також:

ХАРИЗМА

(від грец. charisma - милість, благодать, божий дар) - особливий тип легітимності, організації влади і ...

МЫШЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ

форма политического сознания, которая при осознании социально-политической сферы использует рациональные способы познания. Политическое мышление - ...

ВИСНОВКИ

1. Політичне лідерство - особливий феномен передачі владних повноважень і відповідальності від масового суб'єкту (соціальна група, народні маси) до однієї особи з особливими соціально-психологічними та управлінськими якостями за певних соціально-політичних умов.

2. Взаємини між владою та суспільством, елітами, політичними лідерами та урядом держави мають бути достатньо стабільними, незалежними від виборчих компаній, політичних колізій, боротьби за перерозподіл між гілками влади тощо.

3. Незважаючи на те, що в конституціях різних країн керівна роль президентів, парламентів, прем'єрів встановлена законом, проблемою є реальний розподіл влади та фактичний вплив політичних лідерів.

4. Керівник за змістом функцій співвідноситься з поняттям "лідер" як формальний лідер державного рівня управління. Поняття лідерства у сфері політики кореспондується зі статусом формального лідера в управлінській сфері.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

L У чому сутність політичного лідерства?

2. Яка відмінність між політичним лідером і менеджером?

3. Дайте визначення поняттю політичного лідерства.

4. Назвіть основні концепції лідерства.

5. Які взаємини масових суб'єктів політики та лідерів ?

6. У чому смисл феномену політичного лідерства ?

7. Чи можуть бути неформальні лідери у середовищі управлінців?

8. Які спільні риси та відмінності у функціях політичного лідера та керівника?

9. Які підстави кладуться в основу виділення того чи іншого типу лідера?

ЛІТЕРАТУРА:

1. Блондель Ж. Политическое лидерство. Пер. с англ. — М., 1992.

2. Конституція України.-К., 1996.

3. Панарин А. С. Политология. Учебник.- М., 2001.

4. Политология: Учебник для вузов / Под ред. Проф. В. Лавриненко.-М.,2002. -Гл.11.

5. Політичний енциклопедичний словник. — К., 1997.

6. Политология: Учебник для вузов/ под ред. В.Н. Лавриненко.- М., 2002.

7. Политология: Хрестоматия. - Спб., 2006.

8. Политология: Учебное пособие / Под ред. A.C. Тургаева, А.Е. Хренова. - Спб., 2005.

9. Політологія: підручник для Вузів / Ред. Кремень В.Г., Пазенок B.C. та ін. - К., 2001.

10. Состояние и проблемы современной Political Science // Политическая наука в Украине: становление и перспективы. — Симферополь, 2002.

11. Сто великих людей мира. Солон, Перикл, Олександр Великий. -К., 1992.

12. Хайєк Ф. А. Право, законодавство та свобода. Том 3. Політичний устрій вільного народу. — К., 2000.

13. Цюрупа М.В. Військовий керівник і політичний лідер: аспекти взаємозв'язку і трансформації //Політичний менеджмент. - 2006.- № 8.

14. Цюрупа М.В., Ясинська В.С. та ін. Основи загальної та воєнної політолога. - К.: НАОУ, 2007.