Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

ЕМІГРІЦІЯ

ЕМІГРІЦІЯ - (від лат. emigratio - виселення, переселення) - переселення з батьківщини в іншу країну, а також тривале перебування громадян за межами батьківщини внаслідок такого переселення.

Короткий словник політологічних термінів

ДЕПОРТАЦІЯ

(від лат. deportatio - вивезення) - вигнання, заслання, висилка; примусове переселення особи, групи осіб чи народу за межі держави чи певного регіону. Читай дальше

ДІАСПОРА

(від грец. diaspora - розсіяння) - розпорошення, розселення по різних країнах народу, вигнаного обставинами, завойовниками або й власною владою за межі батьківщини; уся сукупність вихідців з якоїсь країни та їх ... Читай дальше

ВІЙСЬКОВА ДОКТРИНА

(military/defence doctrine) – система офіційних поглядів і положень у конкретній державі (які не завжди і не в усьому підлягають розголосу), що встановлюють порядок військової розбудови, підготовки держави і її збройних ... Читай дальше