Короткий словник політологічних термінів

213 термінів |

НАЦІЯ

НАЦІЯ - (від лат. natio - народ) - історична спільність людей, що складається у процесі формування спільності території, економічних зв’язків, літературної мови, етнічних особливостей культури й характеру.

Короткий словник політологічних термінів

НАЦИОНАЛИЗМ

(от лат. natio - нация, народ) - идеология, основанная на пропаганде национальной исключительности и национального превосходс­тва, а также политика, реализующая националистическую идеологию. Наци­онализм может выражаться в разжигании национальной ненависти и ... Читай дальше

НАЦИЯ

(от лат. natio — племя, народ) - историчес­ки сложившаяся в процессе развития устойчивая об­щность людей, проживающих на одной территории, имеющих общую культуру, язык, самосознание. Ха­рактеризуется экономической общностью и единой, многообразно ... Читай дальше

ВЛАСТЬ (ФОРМЫ ВЛАСТИ В КРАТОЛОГИИ)

одна из систем классификации власти, в основу которой положены разнообразные формообразующие эле­менты власти (от греч. kratos - власть). Подобная классификация опира­ется на разнородные логико-исторические основания и включает в себя несколько ... Читай дальше

НАРОД

історично змінна спільність соціальних груп, яка включає в себе на різних етапах історії класи і прошарки, що беруть участь у вирішенні проблем суспільного розвитку; все населення певного політико-географічного середовища (країни). Читай дальше

ГРОМАДСЬКА ДУМКА

один із проявів масової суспільно-політичної свідомості, що відображає ставлення народу чи певної його частини до влади; сукупна, надособиста позиція певної структурно означеної спільності людей щодо конкретних подій, проблем, рішень державних ... Читай дальше