Політична історія України: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2008 | Видавець: Київ: Академвидав | Кількість сторінок: 552

Запитання. Завдання

1. Які територіальні зміни відбулися в Україні в середині 40-х — на початку 50-х років?

2. З якою метою здійснювались примусове переселення українського населення з Польщі до СРСР та операція "Вісла"?

3. За якого соціально-політичного, ідеологічного становища відбулась відбудова народного господарства республіки у повоєнні роки?

4. До яких методів вдавався радянський тоталітарний режим для знищення в суспільстві критичних настроїв наприкінці 40-х — на початку 50-х років?

5. Чим пояснюється збройна боротьба на західноукраїнських землях у другій половині 40-х — на початку 50-х років? Які її результати?

6. Поміркуйте, наскільки радикальною була спроба змінити політичний режим в Україні після смерті Сталіна.

7. Якими були наслідки часткової реабілітації жертв "культу особи" та політичних і соціально-економічних реформ М. Хрущова?

8. До яких засобів вдавалась партноменклатура для консервації тоталітарного режиму?

9. Як виник дисидентський рух в Україні, яку мету переслідували його учасники та як реагувала на їх діяльність влада?

10. Охарактеризуйте головні політичні чинники, що зумовили застій економічного, суспільно-політичного життя в СРСР. Якими були особливості періоду застою в Україні?

11. Чим була зумовлена спроба реформувати суспільство в СРСР шляхом перебудови?

12. За яких умов та яких форм набувала політизація суспільства наприкінці 80-х — на початку 90-х років?

13. Яку роль у процесі здобуття Україною незалежності відіграв Народний Рух України та інші політичні об'єднання громадян?

14. Наскільки політично структуроване українське суспільство було на початку 90-х років?

15. Яку роль відігравала у вітчизняній політичній історії Декларація про державний суверенітет України?