Політична історія України: Навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 2008 | Видавець: Київ: Академвидав | Кількість сторінок: 552

Запитання. Завдання

1. Чому незалежність України у серпні 1991 р. вдалося здобути мирними засобами? Проаналізуйте внутрішні та зовнішні умови, що сприяли цьому.

2. Які причини зумовили прийняття нової Конституції України?

3. Чому за перше десятиріччя незалежності Української держави не вдалося виправити складне економічне становище в країні?

4. Які основні проблеми внутріполітичного життя в Україні не вдалося вирішити до середини 2001 p.?

5. Яка система влади діє в Україні? Охарактеризуйте її основні елементи та функції.

6. Які атрибути незалежної держави має Україна? Чому виникали труднощі з їх утвердженням?

7. Чому питання державної мови в Україні стало одним з найгостріших в останнє десятиріччя?

8. Назвіть основні принципи і завдання внутрішньої та зовнішньої політики України.