Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Погляди представників стоїцизму

В історії філософсько-соціологічної думки Греції важливе місце належить стоїцизму. Саме стоїцизм зробив крок від проблем, пов'язаних з державою, до питань етики. Погляди стоїків стародавньої Греції було підхоплено і розвинуто римськими мислителями. В римському стоїцизмі визначилося дві лінії. Одна репрезентувала політичну тематику, друга— моральну. Представником першої був Марк Тулій Цицерон (106-43 до н.е.), другої— Сенека. Розвиваючи традиційну думку грецьких стоїків, Цицерон вважав, що держава — це вища форма єдності, згуртованості людей.

Інша позиція Сенеки. Філософ вважав, що держава постійно загрожує суспільству, пригнічує людину, сковує її ініціативу. Суспільство, пов'язане ланцюгами спільних ідей, є найвищою цінністю для Сенеки. Ця думка стала домінуючою для раннього середньовіччя з його християнською ідеологією.