Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Дивись також:

ВЛАДНІ СТРУКТУРИ

(authoritative structures) - 1) побудова, внутрішній устрій влади, її органів і механізмів у всій вертикалі ...

ЗАХИЩЕНІСТЬ СОЦІАЛЬНА

(social security/safety) -сукупність юридичних і соціальних гарантій, що забезпечують кожному індивіду реалізацію його прав (права ...

СОЦІАЛЬНА ДЕРЖАВА

демократична держава, що спирається на широку соціальну основу і здійснює активну соціальну політику, спрямовану на ...

ПОЛІТИКА

(грец. politika - державні і суспільні справи) - організаційна, регулятивна й контрольна сфера суспільства, в ...

ОДНОПАРТІЙНА СИСТЕМА

неконкурентний тип партійної системи, що складається з представників або членів однієї політичної партії. Існувала в ...

Методологічні категорії

Серед методологічних категорій вчені виділяють п'ять їх категорій:

Перша група, що розкриває соціальні зв'язки. До неї відносяться: соціальна система, соціальний інститут, соціальна організація, соціальний контроль, соціальні дії, соціальні відносини, соціальна сфера, соціальна залежність, соціальний зв'язок, соціальний факт.

Друга група, що розкриває соціальні спільності. До неї відносяться: суспільство, соціальна спільність, соціальний клас, соціальний шар, соціальна група, особистість.

Третя група, що розкриває соціальні процеси. До неї відносяться: соціальний процес, соціалізація, соціальна адаптація, соціальна мобільність, соціальна інтеграція, соціальний контракт, соціальна дезорганізація.

Четверта група, що розкриває соціальний розвиток. До неї відносяться: діяльність, соціальна інновація.

П'ята група, що розкриває характер застосування соціології в практиці суспільної діяльності. До неї відносяться: соціальне проектування, соціальне прогнозування, соціальне планування, соціальна технологія.