Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

Дивись також:

ВЛАСТЬ ЭПОХИ ПОСТМОДЕРНА

(от лат. post - после, фр. - современный) Существуют следующие интерпретации понятия «постмодерн», которые зависят ...

АЛЬТЕРНАТИВЫ РАЗВИТИЯ

в политике - новые политические, соци­альные идеи и социальные движения, представляющие собой попытку выйти за ...

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

политика, регулирующая взаимоотношения между государствами и народами на международной арене. Внешняя политика той или иной ...

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

современности - (от лат. globus - шар) - главные, ключевые проблемы, отрешения которых зависит само ...

ДЕСПОТИЗМ

(от греч. despotes-повелитель) - форма самодержавной власти, неограниченная монархия, отличающаяся полным произволом власти, бесправием подданных; ...

ЕТНІЧНІСТЬ

ЕТНІЧНІСТЮ ми називаємо культурні звичаї та світогляд певної спільноти людей, що відрізняють їх від інших. Члени етнічних груп бачать себе культурно відмінними від інших груп у суспільстві, а ті у свою чергу бачать їх такими. Існує чимало ознак, за якими такі етнічні групи відрізняються одна від одної, але головними вважаються мова, історія або походження (справжнє чи уявне), релігія та манера вбиратися чи прикрашати себе. Етнічні відмінності виступають як повністю набуті, що видається самоочевидним, поки ми не згадаємо, як часто на певні групи людей дивились як на "народжених правити" або "ледачих", "недорозвинених" і т. д. (Про розмаїття етнічних груп у Великій Британії див. таблицю 9.1.)

Таблиця 9.1. Етнічний склад населення Великої Британії в 1992 р. (у відсотках).

Етнічна група

Велика Британія

Англія та Велс

Англія

Велс

Шотландія.

Білі

94,5

94,1

93,8

98,5

98,7

Етнічні меншини

5,5

5,9

6,2

1,5

1,3

Чорношкірі

1,6

1,8

1,9

0,3

0.1

Карибці

0,9

1,0

1.1

0,1

0,0

Африканці

0,4

0,4

0,4

0,1

0,1

Інші чорношкірі

0,3

0,4

0,4

0,1

0,1

Південноазіати

2,7

2.9

3,0

0,6

0.6

Індійці

1,5

1,7

00

0,2

0,2

Пакистанці

0,9

0,9

1,0

0.2

0,4

Бангладешці

0,3

0,3

0,3

0,1

0,0

Китайці та інші

1.2

1,2

1.3

0,6

0,5

Китайці

0,3

0,3

0,3

0,2

0.2

Інші азіати

0,4

0,4

0,4

0,1

0,1

Інші — інші

0,5

0,6

0,6

0,3

0.2

Все населення (тис.)

54 888,9

49 890,3

47 055,2

2 835,1

4 998,6

Джерело: D. Owen, Ethnic Minorities in Britain: Settlement Patterns, 1992, p. 2. Census data is Crown Copyright.

У цьому розділі ми спробуємо з'ясувати, чому етнічна відмінність так часто спричиняється до соціальних конфліктів. На такі конфлікти величезний вплив мало поняття "раси", тож ми розглянемо її природу та походження. Потім ми проаналізуємо, чому певні групи так зневажають або ненавидять інших, тобто сконцентруємо свою увагу на расових та етнічних упередженнях. У наступних параграфах цього розділу ми дослідимо етнічні взаємини в різних національних контекстах, приділяючи головну увагу Сполученим Штатам, Британії та Континентальній Європі.