Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Дивись також:

СОЦІАЛІЗМ

(франц. socialisme від лат. socialis - суспільний) - вчення і теорії, які стверджують ідеал суспільного ...

Об'єкт і предмет соціології праці

Об'єктом соціології праці є праця як суспільно значиме явище зі всіма її ознаками, завдяки яким вона відрізняється від інших суспільних явищ.

Предметом соціології праці є структура і механізм взаємовідносин й діяльності людей на робочих місцях, соціально-психологічні відносини в трудових колективах, що формують в працюючих особистість, усвідомлення особистістю свого значення в житті фірми і, навпаки, оцінка місця праці в системі суспільних цінностей.

Соціологія праці вивчає різного роду соціальні проблеми, які виникають в житті підприємств, навчально-освітніх закладів, установ культури тощо. Вивчаючи мотиви діяльності тієї чи іншої соціальної групи, соціологія праці часто може дати конкретну відповідь на питання: Що слід зробити в соціальній сфері, щоб вирішити ту чи іншу соціальну проблему на даному підприємстві, установі? Яким чином покращити, раціоналізувати трудовий процес в інтересах людини і фірми?