Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Дивись також:

СОЦІАЛІЗМ

(франц. socialisme від лат. socialis - суспільний) - вчення і теорії, які стверджують ідеал суспільного ...

СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ

(політична соціологія) (political sociology) — наука, галузь знань на стику політології і соціології, що користується ...

ДОСВІД ПОЛІТИЧНИЙ

(political expirience) – узагальнені результати, висновки, уроки, отримані з минулої і дійсної практики політичної діяльності ...

Зміст сфери соціології праці

В посібнику соціології за редакцією доктора історичних наук професора В.Г.Городяненка соціологія праці визначається як галузева соціологічна теорія, яка вивчає закономірність формування, функціонування й розвиток соціальних утворень (систем, спільнот та інститутів) у сфері праці й пов'язані з ними процеси та явища.

Ще на початку 60-х років минулого століття Ян Щепанський зазначав, що до сфери соціології праці входять:

—- загальна дефініція соціології праці і класифікація її різних форм і видів в людських спільнотах;

— аналіз і висновки стосовно соціальних аспектів праці, соціального поділу праці, розвитку знарядь і засобів праці;

— визначення чинників, які впливають на мотивацію праці;

- виявлення чинників, які впливають на ідентифікацію членів організації з фірмою, асоціацією;

— визначення місць збіжності особистих інтересів членів організації з інтересами фірми;

—дослідження явищ і процесів, які дезорганізовують роботу підприємства, виявлення шляхів їх впливу на трудовий процес;

—дослідження стосунків між керівництвом і рядовими членами організацій, а також визначення основних критеріїв, яким повинен відповідати керівник, щоб мати принаймні формальне право для керівництва людьми в процесі праці;

— вивчення впливу праці на формування різних типів особистості, рівня їх фаху та місця праці в соціальній селекції.