Соціальна географія: навч. посібник

Автор: | Рік видання: 2007 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 349

Дивись також:

ГЕОПОЛІТИКА

(від грец. ge - земля і politike - політика) - політологічна концепція, що вбачає в ...

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНА

(від лат. socialis - суспільний) - процес засвоєння індивідом упродовж його життя політичних знань, норм ...

ПЛЮРАЛІЗМ

(від лат. pluralis - множинний) – ідейно регулятивний принцип суспільно-політичного й соціального розвитку, що випливає ...

ДОСВІД ПОЛІТИЧНИЙ

(political expirience) – узагальнені результати, висновки, уроки, отримані з минулої і дійсної практики політичної діяльності ...

ПОЛІТИК

– (politician) — 1) активний ініціатор, учасник політики, політичного життя; 2) політичний діяч, особа, що ...

Розділ 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

"Будь-яка школа славиться не

кількістю, а славою своїх учнів"

М. Пирогов

1. Актуальність вивчення теми . Сучасний рівень знань соціальної географії визначається історією її розвитку. Без знання законів науки, вміння підбору, використання методів неможливі її подальший розвиток, нові теоретичні здобутки та перевірка цих надбань практикою.

2. Провідна ідея теми . Без знань про минуле немає майбутнього. Розвиток і розміщення соціогеографічних об'єктів, явищ, процесів визначається законами, що поділяються натри групи: незалежні від волі людей; створені людьми (наприклад, законодавчо-нормативні акти, закони держави) і ті, що визначають взаємовідносини між людьми та поведінку людей.

3. Головні завдання, які слід реалізувати при освоєнні матеріалу :

— зрозуміти закономірності виникнення і накопичення соціально-географічних знань, суть законів, закономірностей і принципів соціальної географи;

— вивчити історичні етапи формування соціально-географічних знань і усвідомити, як використовувати закони, закономірності та принципи соціальної географії у повсякденному житті;

— зіставляти рівень соціально-географічних знань різних історичних епох і розпізнавати дію соціально-географічних законів на практиці.