Соціальна географія: навч. посібник

Автор: | Рік видання: 2007 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 349

Розділ 4. ОСОБЛИВОСТІ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

"Нова людина має і мову нову"

Г. Сковорода

1. Актуальність засвоєння знань розділу . Передбачення розвитку окремих відносно самостійних наук — складових соціальної географії дають змогу зрозуміти підходи до побудови стандартів соціальної дійсності, особливості поведінки людини в різних соціальних сферах суспільства в конкретному місці простору і у певний час та виробити власні погляди на потреби людини в розвитку соціальної сфери.

2. Провідна ідея теми . Кожна зі соціально-географічних наук має власні "паспортні дані" (об'єкт, предмет, мета, завдання, функції, структура науки), що характеризуються низкою особливостей. Диверсифікація соціальної сфери — каталізатор розвитку складових наук соціальної географії.

3. Головні завдання, які слід реалізувати при освоєнні матеріалу :

— зрозуміти значення, роль і актуальність теоретичних знань окремих галузей соціальної географії;

— вивчити "паспортні дані", структуру і функції окремих галузей соціальної географії;

— вміти розрізняти "паспортні дані" окремих галузей і застосовувати їх пізнавальну, світоглядну, прогностичну функції в практиці життєдіяльності.