Соціальна географія: навч. посібник

Автор: | Рік видання: 2007 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 349

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

"Мине час, і наші нащадки будуть дивуватись,

що ми не знали таких очевидних речей"

Сенека

1. Актуальність засвоєння знань розділу . Знання з дисципліни "Соціальна географія" дають можливість зрозуміти особливості поведінки людини, суспільства в конкретному місці простору і у певний час та виробити власні погляди на структуру суспільства й соціальну політику в державі.

2. Провідна ідея теми . Кожна наука має власні "паспортні дані" (об'єкт, предмет, мета, завдання, функції, структура науки), які характеризуються низкою особливостей. Соціальна географія, як і будь-яка інша наука, має власну будову (структуру), певне місце в системі знань.

3. Головні завдання, що слід реалізувати при освоєнні матеріалу :

— чітко освоїти значення, роль і актуальність теоретичних знань із дисципліни "Соціальна географія" й особливості структури соціально-географічних знань;

— вивчити "паспортні дані", структуру та функції соціальної географії;

— розрізняти "паспортні дані" різних наук і застосовувати пізнавальну, світоглядну, прогностичну функції соціальної географії на практиці.