Соціальна географія: навч. посібник

Автор: | Рік видання: 2007 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 349

Дивись також:

ГЕОПОЛІТИКА

(geopolitics, від гр. geo — Земля і роііtika — політика) — політична концепція, що виникла ...

БАНКРУТСТВО ПОЛІТИЧНЕ

(political bankruptcy, від іт. banktotta — крах, провал, руйнування) — провал у діяльності правлячих кіл ...

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНА

(від лат. socialis - суспільний) - процес засвоєння індивідом упродовж його життя політичних знань, норм ...

ПЛЮРАЛІЗМ

(від лат. pluralis - множинний) – ідейно регулятивний принцип суспільно-політичного й соціального розвитку, що випливає ...

ДОСВІД ПОЛІТИЧНИЙ

(political expirience) – узагальнені результати, висновки, уроки, отримані з минулої і дійсної практики політичної діяльності ...

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

"Мине час, і наші нащадки будуть дивуватись,

що ми не знали таких очевидних речей"

Сенека

1. Актуальність засвоєння знань розділу . Знання з дисципліни "Соціальна географія" дають можливість зрозуміти особливості поведінки людини, суспільства в конкретному місці простору і у певний час та виробити власні погляди на структуру суспільства й соціальну політику в державі.

2. Провідна ідея теми . Кожна наука має власні "паспортні дані" (об'єкт, предмет, мета, завдання, функції, структура науки), які характеризуються низкою особливостей. Соціальна географія, як і будь-яка інша наука, має власну будову (структуру), певне місце в системі знань.

3. Головні завдання, що слід реалізувати при освоєнні матеріалу :

— чітко освоїти значення, роль і актуальність теоретичних знань із дисципліни "Соціальна географія" й особливості структури соціально-географічних знань;

— вивчити "паспортні дані", структуру та функції соціальної географії;

— розрізняти "паспортні дані" різних наук і застосовувати пізнавальну, світоглядну, прогностичну функції соціальної географії на практиці.