Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

ТЕОРІЇ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

Проблема формування "я" викликає чимало суперечок і розглядається досить по-різному під кутами різних теоретичних перспектив. До певної міри це пояснюється тим, що найвідоміші теорії розвитку дитини наголошують на різних аспектах соціалізації. Великий психолог та засновник психоаналізу Зіґмунд Фройд у своїх працях зосереджує увагу передусім на способах, якими дитина контролює переживання, та на емоційних аспектах розвитку дитини. Американський філософ і соціолог Джордж Герберт Мід приділяє увагу головним чином тому, як діти навчаються користуватися поняттями "я" і "мене". Швейцарський дослідник дитячої поведінки Жан Піаже займався багатьма аспектами дитячого розвитку, але найвідоміші його праці стосуються коґнітивності — в який спосіб діти навчаються думати про себе та про своє оточення.