Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

Дебати з приводу абортів

Найдискусійнішою етичною дилемою, що її створили в сучасних суспільствах новітні репродуктивні технології, є така: за яких умов слід дозволити жінкам робити аборт? Дебати, що спалахнули з цього приводу, стали такими запеклими, оскільки вони пов'язані з вирішенням основоположних, надзвичайно складних етичних проблем. Ті, хто обстоює "право на життя", вважають, що аборт — це завжди погано, за винятком екстремальних обставин, оскільки він рівнозначний убивству. Для них цінність, якої ми повинні надавати людському життю, переважує всі інші етичні аргументи. Ті ж, хто захищає "право на вибір", вважають, що найголовнішим аргументом має бути право матері самій розпоряджатися своїм тілом, жити так, як вона вважає за потрібне.

ЦІ дебати мають запеклий, непримиренний характер і не раз призводили до насильства. Чи зможуть дискутанти коли-небудь дійти згоди? Принаймні один визначний теоретик із питань суспільства та права Роналд Дворкін (Dworkin, 1993) висловив припущення, що така згода можлива. Глибока розколина, яка проходить у суспільстві між тими, хто за право на життя, і тими, хто за право на вибір, заявляє він, насправді приховує глибинну спільність поглядів, і в цьому — джерело надії. На давніших етапах історії людське життя було відносно дешеве. Проте сьогодні ми дуже високо цінуємо священну недоторканість людського життя. Обидві сторони обстоюють цю недоторканість, але тлумачать її по-різному, бо одна наголошує на інтересах дитини, а друга — матері. Якби обидві сторони дали переконати себе, що насправді вони захищають одну й ту саму етичну цінність, вважає Дворкін, виникла б реальна можливість для конструктивного діалогу між ними.