Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

Варіації моделей сім'ї

Згідно з Рапопортом, "родини в сьогоднішній Британії перебувають у перехідному стані від суспільства, де панувала одна обов'язкова норма, що чітко визначала, яким має бути сімейне життя, до суспільства, де множинність норм визнаватиметься явищем законним і, більше того, бажаним" (Rapoport and Rapoport, 1982, p. 476). Обґрунтовуючи свій аргумент, Рапопорт ідентифікує п'ять типів різновиду: організаційний, культурний, класовий, життєвого шляху і когорти.

"Чи відомо комусь із тут присутніх про якусь причину, що могла б перешкодити цим двом перевезти своє майно до одного помешкання?" Daily Telegraph: The Best of Matt, Orion, 1995.

Сім'ї організують свої відповідні індивідуальні домашні обов'язки і свої зв'язки з ширшим соціальним середовищем по-різному. Контраст між "ортодоксальною" сім'єю (дружина як домогосподарка і чоловік як "годувальник") і сім'єю подвійної кар'єри або сім'єю самітного батька або самітної жінки, які мають на своєму утриманні дітей, ілюструє це розмаїття. У плані культурному ми спостерігаємо набагато більшу різноманітність вірувань та цінностей, ніж було раніше. Наявність етнічних меншин (таких як вест-індська, азіатська, грецька та італійська спільноти) і вплив громадських рухів, таких як фемінізм, спричинили значне культурне розмаїття форм сім'ї. Стійкі класові розподіли між бідними, кваліфікованим робітничим класом та різними угрупованнями в середньому та вищому класах спричиняють значні варіації в структурі сім'ї. Варіації в сімейному досвіді протягом життєвого шляху — очевидні. Наприклад, індивід може походити з сім'ї, де батьки завжди жили разом, а сам він, одружившись, потім розлучиться. Інша особа може бути вихована в сім'ї з одним батьком (або матір'ю), потім одружуватися кілька разів і мати дітей від кожного шлюбу.

Термін когорта стосується наявності різних Генерацій у сім'ях. Наприклад, сьогодні зв'язки між батьком—матір'ю і дідом—бабусею стали слабшими, ніж вони були раніше. З другого боку, багато людей доживають тепер до старості, тож три "послідовні" сім'ї можуть існувати водночас, підтримуючи між собою тісні зв'язки: одружені онуки, їхні батьки та батьки їхніх батьків.