Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

Дивись також:

АРИСТОКРАТІЯ

(грец. anstokratia - влада найкращих, найзнатніших) - форма правління, за якої державна влада належить привілейованій ...

ВИБОРЕЦЬ

(elector, voter) — 1) особа, що володіє виборчим правом, що бере участь у виборах, референдумі, ...

ООН (ОРГАНІЗАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ НАЦІЙ)

– (United Nations Organization, UNO) — міжнародна організація, створена в 1945 р. з метою підтримки ...

ПЛУТОКРАТІЯ

(грец. plutocratia - влада багатіїв) - політичний лад, за якого влада належить найбагатшим представникам панівного ...

ПАРТІЯ ПОЛІТИЧНА

(від лат. partis - частина, група, відділ) - добровільне об'єднання людей, які прагнуть домогтися здійснення ...

Складність класових систем

Хоча Марксова теорія виділяє два основі класи в суспільстві — тих, хто володіє засобами виробництва, і тих, хто ними не володіє, — він визнає, що реальні класові системи набагато складніші, аніж зображує ця модель. Крім цих двох основних класів, існують також інші, що їх Маркс іноді називає перехідними класами. Це класові групи, що залишилися від виробничої системи попереднього типу, як, наприклад, селянство в сучасних суспільствах.

Маркс також привертає нашу увагу до розколів, що виникають всередині класів. Ось деякі приклади:

1. У вищому класі частими є конфлікти між фінансовими капіталістами (скажімо, банкірами) і промисловцями.

2. Існує розмежування інтересів між людьми, які володіють невеликим бізнесом, і тими, хто володіє або управляє великими корпораціями. І ті, й ті належать до класу капіталістів, але політика, яка сприяє розвиткові великого бізнесу, не завжди відповідає інтересам малого.

3. Найнижчий прошарок робітничого класу становлять безробітні — ті, хто довгий час не може знайти роботу; часто вони живуть значно гірше, аніж більшість робітників. Ці групи складаються здебільшого з представників етнічних меншин.

Марксове розуміння класу спрямовує нашу увагу на об'єктивно структуровані економічні нерівності в суспільстві. Належність до класу базується не на тому, що людина думає про свою позицію, а на об'єктивних умовах, які дозволяють одним мати більший доступ до матеріальних винагород, ніж іншим.