Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

Функціоналізм

Ідеї функціоналізму, як уже зазначалося, були започатковані Дюркгаймом, котрий розглядав функціональний аналіз як головну складову свого формулювання завдань соціологічної теорії та досліджень. Водночас на розвиток функціоналізму в його сучасному вигляді істотно вплинула антропологія. До початку цього століття антропологія ґрунтувалася здебільшого на звітності й документах, складених колоніальними адміністраторами, священиками та мандрівниками. Тому антропологія XIX століття була досить суб'єктивною і неадекватно документально оформленою. Автори писали книжки, в яких наводилися приклади, зібрані по всьому світу, не надто дбаючи про достовірність своєї інформації або про конкретне культурне середовище, з якого вони походили. Наприклад, роль релігії аналізувалася на основі порівняння численних прикладів вірувань та обрядів, узятих із цілком відмінних культур.

Сучасна антропологія датується тим періодом, коли дослідники перестали вдовольнятися цим підходом і почали проводити тривалі польові дослідження різних культур світу. Двома ініціаторами польових антропологічних досліджень були британський автор, на якого істотно вплинули ідеї Дюркгайма, А.Р. Редкліф-Браун (1881—1955) та Броніслав Малиновський (1884—1942), поляк, який провів багато років у Британії. Малиновський здійснив деякі з найвідоміших антропологічних досліджень, провівши багато часу на Тробріанських островах у Тихому океані. Редкліф-Браун досліджував життя мешканців Андаманських островів, які населяли архіпелаг неподалік від узбережжя Бірми.

Обидва, і Редкліф-Браун, і Малиновський, стверджують, що ми маємо вивчати суспільство або культуру у цілому, якщо хочемо зрозуміти його головні інституції і те, чому його члени поводяться так, а не інакше. Ми можемо, наприклад, аналізувати релігійні вірування й традиції суспільства, тільки продемонструвавши, як вони співвідносяться з іншими інституціями в їхніх межах, оскільки різні частини суспільства розвиваються у тісному взаємозв'язку.

Досліджувати функцію соціальної практики або інституції — значить аналізувати той вклад, який ці практика чи інституція вносять у безперервність суспільства в цілому. Найкраще це можна зрозуміти, провівши аналогію з людським організмом — порівняння, до якого вдавалися Конт, Дюркгайм та багато інших авторів-функціона лістів. Щоб дослідити такий орган тіла, як серце, ми маємо показати як він співвідноситься з іншими частинами тіла. Перекачуючи крок по всьому тілу, серце відіграє життєво важливу роль у підтримань1 життєдіяльності організму. Подібним чином, аналіз функції соціального інституту означає демонстрацію його ролі в підтриманні існування суспільства. Наприклад, згідно з Дюркгаймом, релігія потверджує вірність людей ключовим соціальним цінностям, сприяючи такий спосіб підтриманню соціального взаємозв'язку.