Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

Дивись також:

НАЦІЯ

(від лат. natio - народ) - історична спільність людей, що складається у процесі формування спільності ...

Структуралізм

Як і функціоналізм, структуралізм зазнав впливу дюркгаймових праць, хоча головний поштовх до його розвитку дала лінґвістика. Праця швейцарського лінґвіста Фердінана де Сосюра (1857—1913) була найголовнішим раннім джерелом ідей структуралізму. Хоча Сосюр писав тільки про мову, розвинуті ним погляди згодом стали надбанням численних дисциплін, як природних, так і гуманітарних.

До Сосюра дослідження мови обмежувалося здебільшого вивченням детальних змін у вжитку слів. Згідно з Сосюром, у такій процедурі нехтується найголовніша властивість мови. Ми ніколи не зможемо визначити основні характеристики, або структури, мови, якщо розглядатимемо тільки слова, які люди вживають у своєму мовленні (Saussure, 1974). Мова складається з правил граматики та значення, що розуміється, але не формулюється. Простий приклад: в англійській мові ми зазвичай додаємо до дієслова закінчення "-ed", коли хочемо повідомити, що дія відбувалася в минулому. Це тільки одне граматичне правило з-поміж тисячі інших, які знає кожний мовець і які вживаються для конструювання того, що ми говоримо. Згідно з Сосюром, аналіз структур мови означає пошук правил, які лежать в основі нашої мови. Більшість цих правил відома нам тільки імпліцитно: ми не можемо так просто сформулювати ці правила. Фактично, завдання лінґвістики — виявлення того, що ми імпліцитно знаємо, однак знаємо лише на рівні практичного володіння мовою.