Вступ до етнополітології: науково-навчальний посібник

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Ін-т економіки, упр. та госп. права | Кількість сторінок: 300

§2. Процеси етнічного роз'єднання

Як правило, процеси етнічного роз'єднання починаються з етнічної ідентифікації, тобто встановлення свого етнічного походження, що неодмінно призводить до пошуків свого етнічного коріння. Це сприяє накопиченню етнічного знання, зокрема відомостей про історичну долю свого етносу, його видатних героїв, реальні й міфічні події в його житті тощо. Часто цей процес західні вчені називають "рухом повернення до етнічної історії".17

Подальший хід подій, за переконанням автора, залежатиме від надзвичайно багатьох об'єктивних та суб'єктивних чинників і з однаковим успіхом може розвиватись як у напрямі етнічного розподілу /дезінтеграції/, так і у напрямі етнічного об'єднання /інтеграції/. Все залежатиме головним чином від характеру і спрямування етнонаціональ-ної політики, яку проводить та чи інша поліетнічна держава. Головне тут - зрозуміти, що пошуки етнічної ідентичності й намагання зберегти свою етнічну самобутність - процес об'єктивний, що вимагає глибокої поваги, розуміння і підтримки, і який буде посилюватись у майбутньому. А з іншого боку, що паралельно з етнодиференціюючим процесом йде процес згуртування й об'єднання етносів. А звідси - невідворотність конфлікту зазначених тенденцій, що є однією з рушійних сил суспільного розвитку, закономірності якого слід вивчати і використовувати при визначенні й проведенні етнонаціональної політики.

Слід відзначити, що етнороз'єднавчі та етнооб'єднавчі процеси завжди відігравали й відіграють надзвичайно важливу роль в долі окремих етносів і людства у цілому. Етнічне роз'єднання або етнічний розподіл /етнічна дезінтеграція/- це процес, під час якого від попередньої етнічної спільноти відокремлюється, а точніше відпарощується інша спільнота, або коли перша поділяється на дві й бічьше частини, кожназяких стає окремою самостійною етнічною спільнотою.