Політологія - Узагальнюючий підручник

Дивись також:

ОЛІГАРХІЯ

(грец. oligarchia - влада небагатьох) – політичне та економічне панування, влада, правління невеликої групи людей, ...

ПЛУТОКРАТІЯ

(грец. plutocratia - влада багатіїв) - політичний лад, за якого влада належить найбагатшим представникам панівного ...

АРИСТОКРАТІЯ

(грец. anstokratia - влада найкращих, найзнатніших) - форма правління, за якої державна влада належить привілейованій ...

МОНАРХІЯ

(грец. monarchia - єдиновладдя, єдинодержавність) - форма державного управління, за якої верховна влада повністю або ...

ОХЛОКРАТІЯ

(від грец. ochlos - натовп і cratos - влада) - домінування в політичному житті суспільства ...

4.7. Традиційні форми влади

Залежно від характеру суб’єкта влади розрізняються традиційні форми влади. Кількісна характеристика суб’єкта дозволила ще у давнину виділити три форми...

Залежно від характеру суб’єкта влади розрізняються традиційні форми влади. Кількісна характеристика суб’єкта дозволила ще у давнину виділити три форми:

• монархія (грец. monaria – одновладдя) – влада одного (детальніше буде розглянута далі як одна з форм правління);

• олігархія (грец. oligarcia – влада небагатьох) – правління невеликої купки людей – або родової знаті, або заможних землевласників, або фінансистів тощо;

• демократія (грец. dhmokratia – влада народу) – влада належить безпосередньо або опосередковано народу або його більшості.

Також в давнину виникають й інші характеристики форм влади, які відображають вже якісну характеристику суб’єкта:

• аристократія (грец. aristokratia – влада найзначніших) – влада небагатьох, які належать до привілейованих родин, людей шляхетного походження;

• плутократія (грец. ploutoz – багатство + kratoz – влада) – влада належить представникам найбагатіших прошарків суспільства;

• охлократія (грец. ocloz + kratoz – влада натовпу) – сліпа, деспотична демократія, тобто влада народу, яка не обмежена ніякими законами;

• теократія (грец. Qeoz + kratoz – влада Бога) – політична влада церкви, священників, релігійний характер держави.

Більш новими якісними формами влади є:

• бюрократія (фр. bureau – контора + грец. kratoz) – політична влада чиновників, виконавчого апарату;

• технократія – влада науково-технічної еліти, пов’язана з процесом індустріалізації та науково-технічної революції;

• меритократія (лат. merіtus – гідний + kratoz) – влада найбільш здатних до управління та гідних цього, при цьому здатність та гідність визначаються виключно особистими заслугами та досягненнями, засуджується непотизм (благовоління до родичів та знайомих при розподілі посад) та протекціонізм, створення креатур (кола осіб, особисто відданих тому хто має владу).

Останнім часом набули також поширення досить екзотичні назви, пов’язані, на жаль, із викривленням владних функцій:

• клептократія (грец. kleptw – викрадаю + kratoz) – влада злодіїв, тобто корумпованої верхівки;

• мафіократія, або влада мафії (італ. maffіa – таємна організація протиправного спрямування) – безпосередній вплив організованої злочинності на політичну владу, або її зрощення з політичною владою.