Зовнішня політика України: навчальний посібник

Автори: , | Рік видання: 2010 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 572

Дивись також:

БЮРОКРАТИЗМ

— способ проявления негативных качеств бюрократии как особого чиновничье-административного слоя государства. Это объективное со­стояние чиновника-бюрократа, ...

ДВИЖЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ

форма, способ практического существования политики. Немецкий философ Якоб Беме (1575-1624) оставил меткое замечание по поводу ...

МАКИАВЕЛЛИЗМ

— образ, схема политического поведения, пренебрегающая нормами морали для до­стижения политических целей. Термин связан с ...

НЕЙТРАЛИТЕТ

(нем. Neutralitat; от лат. neuter ни тот, ни другой) – принцип внешнеполитической деятельности государства. Предполагающий ...

АБСЕНТЕИЗМ

АБСЕНТЕИЗМ (лат.absentis — отсутствующий) — одна из форм сознательного бойкотирования изби­рателями выборов, отказ от участия ...

Рекомендована література

Васильєва -Чекаленко Л. Україна в міжнародних відносинах (1944—1996 рр.): Навч. посіб. — К.: Освіта, 1998.

З лейко А. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних геополітичних змін. 1— X.: Фоліо, 2003.

Зовнішня політика України в умовах глобалізації: Анотована історична хроніка міжнародних відносин (1993—2003). — К.: Генеза, 2004.

Кудряченко А. Зовнішньополітичні засади незалежної України // Віче. — 1996. — № 8.

Матвієнко ВГоловченко В. Історія української дипломатії XX ст. у постатях. — К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2001.

• 6. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980— 2000 рр.): Підручник / Л. Ф. Гайдуков, В. Г. Кремень, Л. В. Гу- берський та ін. — К.: Либідь, 2001.

Міжнародні організації: Навч. посіб. / За ред. О. С. Ку- чика. — 2-е вид., доп. і перероб. — К.: Знання, 2007.

Нарис історії дипломатії України / За ред. В. А. Смолія. — К.: Альтернативи, 2001.

Україна в міжнародних відносинах XX ст. / За ред. Я. Й. Малика та М. 3. Мальського. — Л.: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2004.

Україна на міжнародній арені: 36. докум. і матер. (1991— 1997 рр.): У 2-х кн. — К., 1998. — Кн. 1, розд. 1.

Українська зовнішня політика та дипломатія: десять років незалежності // Науковий вісник Дипломатичної академії і України. — Вип. 5 / За заг. ред. Б. І. Гуменюка, Л. С. Тупчі- єнка. — К.: Демід, 2001.