Зовнішня політика України: навчальний посібник

Автори: , | Рік видання: 2010 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 572

Дивись також:

ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА

загальний курс держави в міжнародних справам який регулює взаємовідносини з іншими державами та міжнародними організаціями ...

БЮРОКРАТИЗМ

— способ проявления негативных качеств бюрократии как особого чиновничье-административного слоя государства. Это объективное со­стояние чиновника-бюрократа, ...

ДВИЖЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ

форма, способ практического существования политики. Немецкий философ Якоб Беме (1575-1624) оставил меткое замечание по поводу ...

МАКИАВЕЛЛИЗМ

— образ, схема политического поведения, пренебрегающая нормами морали для до­стижения политических целей. Термин связан с ...

НЕЙТРАЛИТЕТ

(нем. Neutralitat; от лат. neuter ни тот, ни другой) – принцип внешнеполитической деятельности государства. Предполагающий ...

Рекомендована література

Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована історична хроніка міжпародних відносин (1993— 2003). — К.: Генеза, 2004. — 616 с.

Зовнішня політика України 2006 р.: стратегічні оцінки, прогнози та перспективи. — К.: ВД Стилос, 2007. — 272 с.

Зовнішня політика України 2007 р.: стратегічні оцінки, прогнози та перспективи. — К.: ВД Стилос, 2008. — 272 с.

Міжнародні організації: Навч. посіб. / За ред. О. С. Кучи- ка. — 2-е вид., доп. і псрероб. — К.: Знання, 2007. — 749 с.

ІІарис історії дипломатії України / За ред. В. А. Смолія. — К.: Альтернативи, 2001. — 736 с.

в. Сагайдак О.П., Сардачук П.Д. Україна в двосторонніх міжнародних відносинах. — К., 2006. — 226 с.

Україна в міжнародних відносинах XX ст. / За ред. Я. Й. Малика, М. 3. Мальського. — Л.: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. — 372 с.

Україна в постбіполярній системі міжнародних відносин: Підручник / За ред. Л. В. Губерського. — К.: Вид.-поліграф, центр "Київський університет", 2008. — 512 с.

Зленко А. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних геополітичних змін. — X.: Фоліо, 2003. — 559 с.

10. Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980— 2000 рр.): Підручник / Л. Ф. Гайдуков, В. Г. Кремень, Л. В. Губерський та ін. — К.: Либідь, 2001. — 622 с.

11 .Українська зовнішня політика та дипломатія: десять років незалежності // Науковий вісник Дипломатичної академії України. — Вип. 5 / За заг. ред. Б. І. Гуменюка, Л. С. Тупчієн- ка. — К.: Демід, 2001.