Зовнішня політика України: навчальний посібник

Автори: , | Рік видання: 2010 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 572

Дивись також:

БЮРОКРАТИЗМ

— способ проявления негативных качеств бюрократии как особого чиновничье-административного слоя государства. Это объективное со­стояние чиновника-бюрократа, ...

ДВИЖЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ

форма, способ практического существования политики. Немецкий философ Якоб Беме (1575-1624) оставил меткое замечание по поводу ...

МАКИАВЕЛЛИЗМ

— образ, схема политического поведения, пренебрегающая нормами морали для до­стижения политических целей. Термин связан с ...

НЕЙТРАЛИТЕТ

(нем. Neutralitat; от лат. neuter ни тот, ни другой) – принцип внешнеполитической деятельности государства. Предполагающий ...

АБСЕНТЕИЗМ

АБСЕНТЕИЗМ (лат.absentis — отсутствующий) — одна из форм сознательного бойкотирования изби­рателями выборов, отказ от участия ...

Рекомендована література

Васильєва-Чекаленко Л. Україна в міжнародних відносинах (1944—1996): Навч. посіб. К.: Освіта, 1998. 234 с.

Зленко А. Дипломатія і політика України в процесі динамічних геополітичиих змін. — X.: Фоліо, 2003. — 559 с.

Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована історична хроніка міжнародних відносин (1993 2003). - К.: Генеза, 2004. — біб с.

Кудряченко А. Зовнішньополітичні засади незалежної України // Віче. — 1996. — №8. — С. 133—144.

Міжнародні відносини та зовнішня політика (1980— 2000): Підручник / Л. Ф. Гайдуков, В. Г. Кремені., Л. В. Губерський та ін. — К.: Либідь, 2001. — 622 с.

Міжнародні організації: Навч. посів. / За ред. О. С. Кумина. — 2-е вид. доп. і перероб. — К.: Знання, 2007. — 749 с.

Нарис історії і дипломатії України / За ред. В. А. Смолія. - К.: Альтернативи, 2001. — 736 с.

Сагайдак О., Сардачук //. Україна в двосторонніх міжнародних відносинах. — К., 2006. — 226 с.

Україна в міжнародних відносинах XX століття / За ред. Я. Й. Малина, М. 3. Мальського. — Л.: В-чий центр Л11У ім. І. Франка, 2004.

Україна на міжнародній арені: Збірник документів і матеріалів (1991 —1997): У 2-х кн. — К., 1998. — Кн. 1, роз. І. - 546 с.

Українська зовнішня політика та дипломатія: десять років незалежності. Науковий вісник Дипломатичної академії України. — Вип. 6 / За заг. ред. Б. І. Гумонюка, Л. С. Тупчіен- ка. — К.: Демід, 2001.