Основи сучасної політології: Підручник для студентів ВУЗів

Автори: , | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: Кондор | Кількість сторінок: 354

Дивись також:

ПЛЮРАЛІЗМ

(від лат. pluralis - множинний) – ідейно регулятивний принцип суспільно-політичного й соціального розвитку, що випливає ...

ВИСНОВКИ

1. Політичне буття є вища ступінь реальності та всебічного прояву всіх аспектів життя політичної сфери, у якому беруть участь так чи інакше практично всі громадяни, незалежно від їх бажань. Цю включеність груп та індивідів у функціонування політичної сфери характеризують різноманітні форми політичної залученості.

2. Політичне буття на практиці проявляється у всіх видах діяльності, які прямо або опосередковано спрямовані на владу — на підтримку чи на перешкоджання її функціонуванню. Існує багато форм політичної діяльності самого різного відношення до існуючого в країні політичного режиму - від співробітництва, лояльності до протестів та обструкцій.

3. Основний зміст політичного буття полягає у таких аспектах його реального існування, котре пов'язаною плануванням, осмисленням, підготовкою та здійсненням цілей політики, це також буденна „політична залученість суб'єктів політичного життя зі своєю ідеологією, політичним лобіюванням, відносини між сферами суспільного життя.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Охарактеризуйте загальнотеоретичні підходи до категорії „політичне буття" та визначте її зміст.

2. У чому „реальність" політичного буття?

3. Яка структура політичного буття?

4. Які є форми участі пересічної особи у політичному бутті?

5. У чому подвійний смисл політичних виборів та референдумів?

6. Якими є протестні форми політичної діяльності?

7. Дайте визначення терміну „політична влада".

8. Покажіть відмінність політичної влади держави та політичної влади партії.

9. У чому смисл заперечення політичної влади у анархізмі?

10. Як зв'язані між собою політика, сила, політична влада?

ЛІТЕРАТУРА:

1. Демони миру та боги війни. Соціальні конфлікти посткомуністичної доби. - К., 1996.

2. Держалюк О. Криза в Україні 2006 року та її наслідки. - К.: Преса України, 2006.- 127 с.

3. Ендрю Хейвуд. Политология. Второе изд. Пер. с англ.- М., 2005.

4. Конституція України. — К., 1996.

5. Краткий политический словарь. - М., 1983.

6. Мітель Фуко. Наглядати і карати. Пер. з франц.- К.: Основи, 1998.

7. Политология: Учебник для Вузов/ под ред. В.Н. Лавриненко. -М., 2001

8. Рудич Ф. Чи багато влади потрібно владі? — К., 1996.

9. Рудич. Ф. М. Політологія. Курс лекцій. - К., 2004.

10. Политология: Хрестоматия. - Спб., 2006.

11. Політологічний енциклопедичний словник. - К., 2005.

12. С.Т. Рябов, М.В, Томенко. Основи теорії політики. — К., 1995.

13. Цюрупа М.В., Ясинська B.C. ma інш. Основи загальної та воєнної політології. - К: НАОУ, 2007.