Основи сучасної політології: Підручник для студентів ВУЗів

Автори: , | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: Кондор | Кількість сторінок: 354

Дивись також:

АВТОРИТАРИЗМ

(від лат. autoritas - вплив, влада) - антидемократична та антиправова концепція і практика здійснення влади; ...

ВИСНОВКИ

По-перше, громадянське суспільство існує виключно за умов демократії і водночас достатній рівень розвитку громадянського суспільства забезпечує подальшу демократизацію суспільства.

По-друге, слід зважати на різні моделі громадянського суспільства, не обмежуватись європоцентристським поглядом на його структуру та взаємини з державою і передбачати можливість єдності громадянського суспільства і централізованих владних порядків правової держави, як, зокрема, у Японії.

Демократичні засади життя мають затверджуватись у всіх сферах суспільного буття, не обмежуватись політикою та соціальним управлінням, але пронизувати всі сфери відносин між людьми.

Правова держава не тільки забезпечує права і свободи людей, але й спирається та формує розвинену правосвідомість своїх громадян.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНО! РОБОТИ:

1. Проаналізуйте історію становлення демократії з античних часів до сьогодення.

2. Дайте визначення демократії та розкрийте її атрибути.

3. Проаналізуйте основні концепції демократії,

4. Розкрийте зміст основних загроз демократії.

5. У чому полягає криза сучасної демократії?

6. Як суттєві ознаки правової держави?

7. У чому полягає діалектичний зв'язок держави і громадянського суспільства у концепції Г. Гегеля?

8. Розкрийте смисл теорії безпосередньої демократії та шляхів її реалізації згідно настанов „Зеленої книги" М. Каддафі?

9. Які принципи закладені у смисл функціонування правової держави?

10. У чому смисл взаємин між правовою державою та громадянським суспільством?

11. Які вимоги пред'являються до громадян у правовій державі?

ЛІТЕРАТУРА:

1. Аристотель, Политика//Соч.в4-хт.Т.-4. — М.: Наука, 1983.

2. Каддафі М. Зелена книга. Пер. з араб. - К., 2005.

3. Кумон С. Предста влення японської моделі у контексті поняття " net work" // Що таке японська модель: переваги та вади в добу глобалізації. Пер. зяпон. -К., 2003.

4. Мірошниченко М.І. Державність і право України. Генезис у європейському контексті. - К., 2006.

5. ПанаринА.С. Политология. Учебник, - М., 2001,

6. Політичний енциклопедичний словник, — К., 2004.

7. Політологія. - К.: Альма матер, 2001.

8. Политология: Хрестоматия. - Спб., 2006.

9. Политология: Учебник для Вузов/ под ред. В.Н. Лавриненко. - М., 2002.

10. Рудич ФЖ Політологія. -К.: Либідь, 2005.

11. Універсал національної єдності. Київ, 3 серпня 2006 р. // Голос України. - 2006. — 4 серпня.

12. Черноног РЛ. Держава і громадянське суспільство: соціокультурні аспекти розвитку. Автор канд. дисс. - К., 2003.