Теорія журналістики: етичні та правові засади діяльності засобів масової інформації : навч. посіб.

Автор: | Рік видання: 2011 | Видавець: Київ: Знання | Кількість сторінок: 351

Дивись також:

ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

періодичні друковані видання та інші форми розповсюдження інформації, спрямованої на охоплення необмеженого кола осіб, соціальних ...

АПАРАТ

(state machinery; staff, personell, від лат. apparatus — устаткування) — 1) сукупність органів керування, керівництва; ...

ГЛАСНІСТЬ

один з найважливіших принципів демократизму, який полягає у невід'ємному праві кожного громадянина на отримання повної ...

ЧЕТВЕРТА ВЛАДА

"ЧЕТВЕРТА ВЛАДА" (fourth power, від ан. "Fourth Estate" — "четвертий стан", преса) — образне осмислення ...

АГІТАЦІЯ

(agitation, від лат. agitatio — надавання руху) — цілеспрямована усна і друкована діяльність, що має ...

Кодекс професійної етики журналіста, прийнятий па міжнародному семінарі "Засоби масової інформації і вибори"

Київ, 10—15 травня 1994 р.

Ми, журналісти, спираючись на міжнародні стандарти журналістської стики, підтримуємо умови цього Кодексу професійної стики журналістів і готові керуватися ними у своїй роботі.

1. Важливіший стичний принцип, яким журналіст має керуватися, — принцип об'єктивності: неупереджена передача інформації про події, висвітлення всіх поглядів і підходів, як більшості, так і меншості.

2. Журналіст має право на вибір форми подання інформації без шкоди її змісту й об'єктивності. Він несе особисту професійну відповідальність за власні коментар і думку, зобов'язаний зберігати таємницю стосовно джерела інформації, отриманої конфіденційно.

3. Журналіст вважає можливим такі шляхи отримання інформації:

а) з офіційних джерел;

б) журналістське розслідування;

в) купівля інформації.

4. Журналіст має протидіяти екстремізму й обмеженню громадянських прав з будь-якими ознаками.

5. Журналіст має усвідомлювати соціальні й політичні наслідки своєї діяльності й нести за них моральну відповідальність, керуючись принципом мінімального зла.

6. Журналіст має усвідомлювати, що його професійна діяльність припиняється в ту мить, коли він бере до рук зброю. Він не має права ставати на чийсь бік у конфліктних ситуаціях.

7. Журналіст не має права обіймати посаду в органах державного управління, законодавчої або судової влади, а також політичної влади та інших організаціях політичної спрямованості.

8. Журналіст вважає неприпустимим:

а) викривлення фактів і наклеп;

б) приховування правдивої і поширення хибної інформації;

в) плагіат;

г) приховану рекламу;

д) використання службового становища, авторитету та професійних прав з корисливою метою.

9. Журналіст має поважати й обстоювати професійні права своїх колег, дотримувати закони чесної конкуренції.

10. Журналіст відмовляється від завдання, якщо його виконання пов'язане з порушенням одного з наведених вище принципів.