Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Дивись також:

МЕНТАЛІТЕТ

(франц. mentalite - склад розуму, світосприйняття) своєрідний стан, рівень розвитку і спрямованості індивідуальної та групової ...

ЦИВІЛІЗАЦІЯ

(від лат. civilis - громадянський) – форма спільного життя людей, якій притаманне відтворення власної матеріальної ...

КОНСТИТУЦІЙНІСТЬ

(constitutionality) – найважливіша риса, якість, характеристика тих чи інших законів, кроків, дій, заходів, кроків, що ...

Рух народонаселення і якість життя

Існує три підходи до визначення відтворення населення, що базуються на трьох видах його руху: природному (взаємодії народжуваності і смертності), просторовому (міграція) і соціальному (соціальна мобільність). У сучасній літературі розглядається новий підхід, що ґрунтується на об'єднанні всіх трьох видів відтворення населення. Потреба в такому підході ґрунтується на необхідності посилення уваги до якісних аспектів відтворення наступних поколінь.

Під ростом якості населення розуміється, з одного боку, динаміка руху різних соціальних структур: професійної, освітянської, класової тощо, з іншого — ступінь розвитку особистості, її потреб. Відтворення населення вміщує не тільки зміну поколінь в результаті народжень та смерті, але й оновлення на новому рівні соціальних якостей і властивостей індивідів, умов їх життя і праці, соціальних відносин.

Якість населення та його життя визначають такі показники, як: праця, рівень життя і здоров'я, розмір і міцність сім'ї, стан добробуту, структура споживання, режим життя, особливості відпочинку, шкідливі звички, самовбивства. На неї впливають також індивідуальність, освіта, режим і вид праці, рік, але рано чи пізно ці показники, в основному, починають залежати від факторів матеріального достатку, належності людей до визначеного класу за критерієм доходів.

З точки зору соціології важливо, як доходи впливають на якість життя, а воно в свою чергу — на відтворення населення.

Якість життя — це умова відтворення населення; побут і моральна атмосфера дозвілля, що залежить від матеріальної забезпеченості, можуть суттєво впливати на працездатність, професійний розвиток людини.