Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Дивись також:

ЦИВІЛІЗАЦІЯ

(від лат. civilis - громадянський) – форма спільного життя людей, якій притаманне відтворення власної матеріальної ...

МЕНТАЛІТЕТ

(франц. mentalite - склад розуму, світосприйняття) своєрідний стан, рівень розвитку і спрямованості індивідуальної та групової ...

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

1. Міграційна поведінка — сукупність дій і відносин, які опосередковують переселення індивідів або відмову від них.

2. Соціологія народонаселення — науковий напрямок, який досліджує соціологічні аспекти відтворення Й розвитку народонаселення.

3. Населення — сукупність людей, що природно-історично складається і безперервно відтворюється у процесі творення і відтворення самого життя.

4. Демографічна політика — вплив держави на соціально-демографічні процеси з метою зміни їх тенденцій у найбільш оптимальному для суспільства напрямі.

5. Відтворення населення — процес безперервного поновлення поколінь людей в його історичній обумовленості, що вмішує оновлення на новому рівні соціальних якостей і властивостей індивідів, умов їх життя і праці, соціальних відносин.

6. Міграція — процес механічного переміщення людей через кордони тих чи інших територій, скерований системою вподобань.

7. Соціально-демографічні фактори розміщення продуктивних сил

забезпеченість виробництва трудовими ресурсами, стан виробничої і соціальної інфраструктури населення.