Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

СЕКСУАЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ

Як і при вивченні тендерних відмінностей, вчені також по-різному оцінюють важливість біологічного, в його протиставленні соціальному та культурному, впливу на сексуальну поведінку людини. Важливою спільною характеристикою досліджень тендерних відмінностей та сексуальності є те, що в обох випадках учені зверталися до світу тварин, аби краще зрозуміти людей. Ми спочатку розглянемо кілька аргументів на користь біологічного і ту критику, яку ці аргументи на себе накликали. Далі ми спробуємо проаналізувати соціальний вплив на сексуальну поведінку, що приведе нас до дискусії про широку варіативність проявів людської сексуальності.