Соціологія: пер. с англ.

Автор: | Рік видання: 1999 | Видавець: Київ: Основи | Кількість сторінок: 726

Дивись також:

АРОН

Арон (Аrоn) Раймон (14.03.1905, Париж-17.10.1983, Париж) - французский социолог и публицист. С 1930 г.- профессор ...

АПАТРИДИ

(від грец.а - заперечення і patris - батьківщина) - особи, які не мають громадянства й ...

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

(від лат. de... - префікс, що означає заперечення, і centralis - серединний) - управлінська політична ...

Дискусія триває

Ґолдторп та його прихильники виступили на захист запропонованого ним погляду й висунули кілька супровідних зауважень. У дослідницьких цілях, твердять вони, доцільно буде для класифікації сім'ї брати партнера з вищого класу, незалежно від того, чоловік це чи жінка. Більше того, вважають вони, там, де матеріал про індивідуальне становище жінок був включений у дослідження, результат лише модифікує, а не радикально змінює висновки, зроблені "з конвенціонального погляду" (Goldthorpe et al., 1988).

Продовжуючи дискусію, деякі автори запропонували визначати класову позицію індивіда, не зважаючи на сім'ю. Іншими словами, соціальний клас визначатиметься для кожного індивіда лише з огляду на його службове становище, не беручи до уваги обставин його домашнього життя. Такий підхід, наприклад, узяли собі на озброєння Ґордон Маршал та його колеґи в своєму дослідженні класової системи у Сполученому Королівстві (Marshall et al., 1988).

Такий погляд на проблему, одначе, має свої труднощі. Він оминає своєю увагою людей, які не перебувають на платній службі, а сюди належать не тільки повногодинні домашні господарки, а й пенсіонери та безробітні. Останні дві групи можна було б категоризувати щодо їхньої останньої роботи, але це буде проблематичним, якщо вони не працювали протягом достатньо тривалого часу. Більше того, видається вкрай хибним зовсім не брати до уваги сім'ю. Від того, чи індивід живе сам-один, чи за обставин сімейного партнерства, часто залежить, які відкриваються перед ним можливості.

Дослідження, здійснене Норманом Боні (Воnnеу, 1992), показує, що жінки з високими заробітками мають тенденцію обирати собі високооплачуваних партнерів і що дружини чоловіків, які перебувають на висококваліфікованих або менеджерських посадах, заробляють загалом більше, аніж інші одружені жінки, які працюють. Такий висновок дає підстави вважати, що дедалі активніша участь жінок у виробничих сферах діяльності може призвести до акцентуації класових поділів між сім'ями, які, можливо, не були б помічені, якби індивіди розглядалися кожен окремо. Шлюб має тенденцію утворювати партнерські стосунки, де обидва індивіди перебувають у привілейованому або невигідному становищі з огляду службових досягнень.

А зараз ми розглянемо питання соціальної мобільності. Тут, як і в інших ділянках класового аналізу, довгий час проблема гендеру майже повністю ігнорувалась.