Людина і світ: Підручник

Автор: | Рік видання: 2006 | Видавець: Київ: Дакор | Кількість сторінок: 460

Дивись також:

ЗЛОВЖИВАННЯ ВЛАДОЮ

(службовим становищем) (abus of power/authority) - навмисне, незаконне використання посадовою особою, держслужбовцем службового становища в ...

ЗАКОНОДАВСТВО

(legislation) - 1) діяльність уповноважених органів держави по виданню законів; 2) сукупність усіх правових норм, ...

СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНА

(від лат. socialis - суспільний) - процес засвоєння індивідом упродовж його життя політичних знань, норм ...

ЦИВІЛІЗАЦІЯ

(від лат. civilis - громадянський) – форма спільного життя людей, якій притаманне відтворення власної матеріальної ...

МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

(international law) – сукупність (система) юридичних норм і принципів, що регулюють відносини між державами, а ...

§ 6. Соціальні норми і поведінка з відхиленням від них

Чи слушно, що діяльність кожної людини контролюється суспільством? Добре це чи погано? Чи існують правила поведінки для всіх? Яка людина може стати злочинцем? Чим небезпечний алкоголь і наркотики?

КОРИСНО ПОВТОРИТИ ПИТАННЯ:

Суспільство як система, соціальні інститути.

У далекій давнині складалися уявлення про норми життя, про схвалювану і погану поведінку. Міфологія давала членам племені загальні уявлення про належне і заборонене (наприклад, заборонялося убивство членів даного клану, людожерство тощо). Порушники піддавалися суворим карам (побиттю, вигнанню з клану, страті).

Надалі виникли уявлення про божественне походження правил людської поведінки. Дотримання цих правил підтримував страх перед покаранням - при житті або неминуче після смерті - за їхнє порушення, за ті чи інші вчинки.

В античних державах (Греція, Рим) позначалася чітка межа між схвалюваною поведінкою, що відповідала справедливим нормам, і поведінкою, що відхилялася від цих норм. У наш час діяльність людей, їхня поведінка і відносини регулюються безліччю існуючих у суспільстві норм.

СОЦІАЛЬНІ НОРМИ

Слово "норма" латинського походження й означає буквально: керівний початок, правило, зразок. Норми виробляє суспільство, соціальні групи, що входять у нього. За допомогою норм до людей пред'являються вимоги, якими потрібно задовольняти їхню поведінку. Соціальні норми направляють поведінку, дозволяють її контролювати, регулювати й оцінювати. Вони орієнтують людину в питаннях: що варто робити? Що можна робити? Чого робити не можна? Як потрібно поводитися? Як поводитися не слід? Що в діяльності людей прийнятно? Що небажано? За допомогою норм функціонування людей, груп, усього суспільства набуває упорядкованого характеру. У цих нормах люди бачать еталони, моделі, стандарти належної поведінки. Сприймаючи їх і дотримуючись їх, людина включається в систему суспільних відносин, одержує можливість нормально взаємодіяти з іншими людьми, з різними організаціями, із суспільством у цілому.

Можна виділити кілька різновидів існуючих норм. Це насамперед звичаї і традиції, у яких закріплюються звичні зразки поведінки (наприклад, весільні чи похоронні обряди, побутові свята тощо). Вони стають органічною частиною способу життя людей і підтримуються силою суспільного авторитету.

Далі правові норми. Вони закріплюються в законах, що видаються державою, які чітко описують межі поведінки і покарання за їхнє порушення. Дотримання правових норм забезпечується силою держави.

Потім моральні норми. На відміну від права, мораль несе в основному оцінювальне навантаження (добре - погано, благородно - підло, справедливо — несправедливо). Дотримання моральних правил забезпечується авторитетом колективної свідомості, їхнє порушення зустрічає суспільний осуд.

Існують ще і естетичні норми. Вони закріплюють уявлення про прекрасне і потворне не тільки в художній творчості, але й у поведінці людей, у виробництві і побуті. Вони виявляються в судженнях про те, наприклад, що людина " прожила життя гарно", що така, наприклад, "поводиться погано". Негативні оцінки в цьому випадку сполучаються з моральним осудом.

Політичні норми регулюють політичну діяльність, відносини між особистістю і владою, між соціальними групами, державами. Вони знаходять висвітлення в законах, міжнародних договорах, політичних принципах, моральних нормах.

Нарешті, релігійні норми. За змістом багато з них виступають як норми моралі, збігаються з нормами права, закріплюють традиції і звичаї. Дотримання релігійних норм підтримується моральною свідомістю віруючих і релігійною вірою в неминучість кари за гріхи - відступ від цих норм. Існують і інші види норм, наприклад правила етикету тощо. Соціальні норми відрізняються від норм біологічних, медичних, технічних, що встановлюють правила поведінки з природними і штучними (технічними) об'єктами. Наприклад, правило, яке забороняє стояти під стрілою піднімального крана, спрямоване на безпеку людини в її відносинах з технічним пристроєм. Л медичне правило, яке вимагає дотримання встановленої лікарем дози лік, оберігає здоров'я людини від небезпечних наслідків передозування, тобто закріплює порядок поведінки з хімічними речовинами. Що ж стосується соціальних норм, то усі вони регулюють відносини в самому суспільстві: між людьми, групами людей, створеними ними організаціями. Вплив соціальних норм на поведінку особистості припускає, по-перше, знання соціальної норми і її усвідомлення, по-друге, мотив (бажання дотримуватись цієї норми) і, по-третє, саму дію (реальну поведінку).