Політологія - Узагальнюючий підручник

Тема 4. Політика як соціальне явище. Феномен влади: 4.1. Політичне життя сусп-ва

Політична сфера є порівняно самостійною сферою суспільного буття, що охоплює всі прояви і реалії функціонування політичного життя.

Політична сфера є порівняно самостійною сферою суспільного буття, що охоплює всі прояви і реалії функціонування політичного життя. Політичне життя – частина суспільного життя, пов’язана з конкретно-історичною, свідомою та цілеспрямованою політичною діяльністю людей, їхніх політичних структур щодо виявлення і реалізації соціально-політичних інтересів та потреб у процесі формування і здійснення політичної влади в суспільстві. Зміст політичного життя становлять політичні відносини з приводу встановлення влади і процесу володарювання; ставлення до держави, здійснення нею притаманних їй функцій, до системи державних органів, їхньої діяльності; відносини між партіями та громадськими об’єднаннями, між масами й політичними лідерами тощо.

Політичне життя багатогранне і різнобарвне. Можна його класифікувати:

за обсягом охоплення сфери – внутрішньополітичне, зовнішньополітичне;

за сферами прояву – соціально-політичне, національно-політичне, військове, адміністративно-політичне та ін.;

за суб’єктами політики – соціально-класове, національне, державне, партійне, громадсько-політичне тощо;

за видом діяльності – парламентське, адміністративне;

за формами діяльності – страйкове, мітингове;

за формами організації – організоване, стихійне, слабоорганізоване;

за рівнем – на рівні місцевого управління або самоуправління, на державному рівні, на міжнародному рівні.