Європейська та євроатлантична інтеграція України: Навч. посіб.

Автор: | Рік видання: 2010 | Видавець: Київ: Центр учбової літератури | Кількість сторінок: 172

Основні цілі СОТ

- підвищення рівня життя;

- забезпечення повної зайнятості;

- постійне зростання доходів і попиту;

- розширення виробництва товарів і послуг та торгівлі ними;

- оптимальне використання світових ресурсів відповідно до цілей сталого розвитку;

- захист і збереження навколишнього середовища;

- забезпечення для країн, що розвиваються, і найменш розвинутих країн такої участі в міжнародній торгівлі, яка б відповідала потребам їх економічного розвитку.