Основи сучасної політології: Підручник для студентів ВУЗів

Автори: , | Рік видання: 2009 | Видавець: Київ: Кондор | Кількість сторінок: 354

Дивись також:

МЫШЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ

форма политического сознания, которая при осознании социально-политической сферы использует рациональные способы познания. Политическое мышление - ...

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

(international relations) - сукупність економічних, політичних, правових, дипломатичних, військових, культурних та інших зв'язків і відносин ...

МОВА ВЛАДИ

(language of power, power language) — система всіх засобів і сигналів, за допомогою яких влада ...

ВИСНОВКИ

1. Держава була і залишається базовим соціально-політичним інститутом політичної системи суспільства. В реальному політичному житті держави реалізують свої функції та призначення через різні форми державного управління та пануючий політичний режим.

2. Форми державного управління показують, як практично реалізується державна влада стосовно групи можновладців, які її здійснюють. У сучасному світі продовжують існувати монархії, хоча переважаючою тенденцією є республіканська форма державного управління. Інститут президентства у різних модифікаціях залишається потужним способом здійснення "сильної" влади.

3. Політичний режим показує, якими способами здійснюється влада, чи зважають політичні керманичі на природні права і свободи громадян. Ці способи можуть бути м'якими і нагадувати, за висловом К. Маркса, диригування оркестром, а можуть бути насильницькими, жорстокими.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. У чому різниця між додержавним та державним станами суспільного життя згідно концепції суспільного договору Т. Гоббса та Дж. Локка?

2. Назвіть атрибути держави та вкажіть окремо на її неосновні ознаки.

3. Що таке форма державного управління і які сучасні норми існують?

4. З'ясуйте відмінність між різними способами здійснення влади при республіканській формі правління.

5. Як змінюються функції держави в умовах глобалізації?

6. Яку структуру має поняття "м'яка сила держави"?

7. Як можуть складатись відносини „політична влада — народ"?

8. Що таке політичний режим здійснення влади?

ЛІТЕРАТУРА:

1. Абсолютизм // Юридичний енциклопедичний словник. — 1С, 1999.-XI-CIL

2. Бердяев H.A. Философия неравенства. — Л., 1991.

3. Держава // Юридичний енциклопедичний словник. - К,, 1999 -Т.2.- С. 81.

4. Ендрю Хейвуд. Политология. Второе изд. Пер. с англ. - М., 2005.

5. Конституція України. — К., 1996.

6. Політологічний енциклопедичний словник. - К., 2004.

7. Политология: Хрестоматия. - Спб.: Питер, 2006.

8. Политология: Учебник для Вузов/ под ред. В.Н. Лавриненко. - М., 2002.

9. Политология: Учебное пособие / Под ред. A.C. Тургаева, А.Е. Хренова. - Спб., 2005.

10. Політологія: підручник для Вузів / Ред. Кремень В.Г, Пазенок B.C. та ін.-К., 2001.

11. Резолюція ПАРЄ 3 квітня 2007 року про політичну ситуацію в Україні.

12. С.Г. Рябов, М.В. Томенко. Основи теорії політики. — К., 1995.

13. Цюрупа М.В., Ясинська B.C. ma ін. Основи загальної та воєнної полггології. - К.: НАОУ, 2007.