Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Дивись також:

ГРУПА ТИСКУ

суспільно-політичне об'єднання, яке прагне задоволення власних інтересів через вплив на державну владу або політичні партії. ...

СПІВТОВАРИСТВО ПОЛІТИЧНЕ

(political generality) - суспільна група, яка характеризується спільністю інтересів, наявністю визначених засобів стримування руйнівного насильства, ...

АРИСТОКРАТІЯ

(грец. anstokratia - влада найкращих, найзнатніших) - форма правління, за якої державна влада належить привілейованій ...

ОПОЗИЦІЯ

від лат. oppositio - протиставлення) - протидія, опір певній політиці, політичній лінії, політичній дії; організація, ...

ПАРТІЯ ПОЛІТИЧНА

(від лат. partis - частина, група, відділ) - добровільне об'єднання людей, які прагнуть домогтися здійснення ...

Соціальна група

У сучасному суспільстві діють безліч різноманітних груп і організацій. Об'єднують людей спільні інтереси, релігія, етнічні і політичні ознаки тощо.

У сучасній соціології поняття "соціальна група" і "організація" часто ототожнюються. Поняття "соціальна група", наголошується в посібнику за редакцією проф. В.Г.Городяненка, є родовим щодо понять "клас", "соціальна верства", "колектив", "нація", "етнічна", "територіальна", "релігійна" та інші спільноти, оскільки фіксує соціальні відмінності, які виникають між окремими сукупностями людей у процесі розподілу праці й діяльності на основі відношення до засобів виробництва, влади, характеру праці, фаху, освіти, рівня й структури прибутків, статі, віку, національної приналежності, місця проживання, стилю життя тощо.

Як зазначається в підручнику "Соціологія" за загальною редакцією В.П.Андрущенка і М.І.Горлача, в сучасному суспільстві функціонує безліч соціальних груп, кожна з яких об'єднується на основі спільних інтересів, потреб, цінностей, мети. Бувають малі і великі соціальні групи (класові, територіальні, національні), спільноти формальні та неформальні.

Характерною рисою такого об'єднання є організація. Група, наголошують автори вищезазначеного підручника, стає соціально зрілою тоді, коли усвідомлює свої інтереси, цінності, формує норми, мету і завдання діяльності. Саме усвідомлення інтересів перетворює групу людей в єдине ціле, в самостійний суб'єкт соціальної дії.