Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Соціальна група

У сучасному суспільстві діють безліч різноманітних груп і організацій. Об'єднують людей спільні інтереси, релігія, етнічні і політичні ознаки тощо.

У сучасній соціології поняття "соціальна група" і "організація" часто ототожнюються. Поняття "соціальна група", наголошується в посібнику за редакцією проф. В.Г.Городяненка, є родовим щодо понять "клас", "соціальна верства", "колектив", "нація", "етнічна", "територіальна", "релігійна" та інші спільноти, оскільки фіксує соціальні відмінності, які виникають між окремими сукупностями людей у процесі розподілу праці й діяльності на основі відношення до засобів виробництва, влади, характеру праці, фаху, освіти, рівня й структури прибутків, статі, віку, національної приналежності, місця проживання, стилю життя тощо.

Як зазначається в підручнику "Соціологія" за загальною редакцією В.П.Андрущенка і М.І.Горлача, в сучасному суспільстві функціонує безліч соціальних груп, кожна з яких об'єднується на основі спільних інтересів, потреб, цінностей, мети. Бувають малі і великі соціальні групи (класові, територіальні, національні), спільноти формальні та неформальні.

Характерною рисою такого об'єднання є організація. Група, наголошують автори вищезазначеного підручника, стає соціально зрілою тоді, коли усвідомлює свої інтереси, цінності, формує норми, мету і завдання діяльності. Саме усвідомлення інтересів перетворює групу людей в єдине ціле, в самостійний суб'єкт соціальної дії.