Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Дивись також:

ГРУПА ТИСКУ

суспільно-політичне об'єднання, яке прагне задоволення власних інтересів через вплив на державну владу або політичні партії. ...

СПІВТОВАРИСТВО ПОЛІТИЧНЕ

(political generality) - суспільна група, яка характеризується спільністю інтересів, наявністю визначених засобів стримування руйнівного насильства, ...

АРИСТОКРАТІЯ

(грец. anstokratia - влада найкращих, найзнатніших) - форма правління, за якої державна влада належить привілейованій ...

ОПОЗИЦІЯ

від лат. oppositio - протиставлення) - протидія, опір певній політиці, політичній лінії, політичній дії; організація, ...

ПАРТІЯ ПОЛІТИЧНА

(від лат. partis - частина, група, відділ) - добровільне об'єднання людей, які прагнуть домогтися здійснення ...

ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

1. Мала група — невелика кількість людей (5-6 чоловік), які мають спільні соціальні інтереси і зв'язані між собою на соціально-емоційних засадах участі (членства).

2. Інтерперсональні зв'язки членів групи — це зв'язки групи з соціальним оточенням (іншими групами, організаціями)

3. Група нормативного зіставлення — члени групи, які об'єднуються на основі спільного походження, статусу, рівня освіти, місця в службовій ієрархії тощо

4. Група порівняльного зіставлення — членами цієї групи є люди, які порівнюють своє колишнє і нинішнє становище і визначають одне з них пріоритетним.

5. Функціональна група — мала група, яка формується для вирішення якихось конкретних завдань в організації.