Соціологія - Навчальний посібник

Автори: , , | Рік видання: 2004 | Видавець: Київ: Вид-во Європейського університету | Кількість сторінок: 246

Дивись також:

НАЦІЯ

(від лат. natio - народ) - історична спільність людей, що складається у процесі формування спільності ...

НАРОД

історично змінна спільність соціальних груп, яка включає в себе на різних етапах історії класи і ...

ФЕМІНОКРАТІЯ

(ам. feminocracy) - влада жінок 1) імовірно, що мала місце як соціальне явище в доісторичний ...

ФЕМІНОКРАТІЯ

(ам. feminocracy) - влада жінок 1) імовірно, що мала місце як соціальне явище в доісторичний ...

ПЛЮРАЛІЗМ

(від лат. pluralis - множинний) – ідейно регулятивний принцип суспільно-політичного й соціального розвитку, що випливає ...

Функції знання соціального утворення

Знання соціального утворення виявляється в таких функціях:

- як критерій оцінки відповідності стану суспільства і його елементів досягнутому рівню соціального прогресу;

- розуміння того, якою мірою будь-яке соціальне явище, процес, спільність сприяють гармонійному розвитку суспільства і особи;

- є основою розробки соціальних норм, цілей і прогнозів суспільного розвитку;

- детермінує зміст інтересів, потреб, мотивів, установок у діяльності соціальних спільностей і окремих осіб;

- безпосередньо впливає на формування суспільних цінностей і життєвих позицій людей, їх способу життя;

- виступає мірою оцінки кожного з видів суспільних відносин, їх відповідності реальній практиці та інтересам суспільства і людини.

Складність фактичної реалізації соціального процесу, різноманітність його соціальних суб'єктів, кожний з яких є певною соціальною цілісністю, відображається відповідною категорією (особа і колектив, сім'я, соціальна група, спільність і т.п.) і свої сутнісні характеристики проявляє через соціальне. Якщо категорія "соціальне" відображає .якісну особливість буття суспільства як цілого, то зміст цієї категорії дозволяє виразити специфіку матеріалу, з яким має справу соціолог. Проте при розкритті специфіки матеріалу суттєвим буде не тільки його загально соціальна характеристика, а й якісна визначеність соціального явища.

Соціологічні категорії умовно розділяються на методологічні і процедурні (проведення соціальних досліджень).